Solució Integral per a la producció de Calefacció i ACS sense legionel·la. Els equips autònoms Sanipack.

Com produir calefacció i ACS amb una solució antilegionela incorporada?

 

Fruit de la col·laboració de MICRONELA i ALDINGAS estem en condicions d’oferir al mercat un sistema ideal per a la producció de calefacció i ACS pasteuritzada en continu per al tractament de la legionel·la per als sectors hotelers, sanitaris i esportius.

Es tracta d’un equip autònom, SANIPACK, que integra la generació de calor, el servei de calefacció i la producció d’ACS lliure de legionel·la mitjançant el sistema de pasteurització LEGIOPACK.

Quins avantatges tenim si instal·lem una solució integral d’aquest tipus?

1. Tenim un equip compacte, en el qual produïm calefacció i ACS en un sol equip, amb el qual ens estalviem la sala de calderes ja que pot ser instal·lat a l’exterior (terrasses) i que pot ser personalitzat segons necessitats de cada instal·lació, siguin hotels, hospitals, clíniques, centres esportius, laboratoris..etc.

Es pot subministrar sobre una base-plataforma que também ens permet estalviar espai a la sala de calderes i facilitar la feina de l’instal·lador.

2. Incorporen calderes RENDAMAX comercialitzades per ALDINGAS juntament amb el sistema de pasteurització LEGIOPACK de MICRONELA que proporcionen estalvi energètic i possibiliten la integració a instal·lacions amb energies renovables.

3. Es tracta d’un equip de fàcil manteniment, que redueix costos operacionals i de tractament que estableixen les normatives.

Altres avantatges en incorporar el tractament antilegionela en el mateix equip autònom:

1. Pasteuritzem ininterrompudament l’ACS de la instal·lació.

2. És un sistema de producció semi-instantània de l’ACS que garanteix l’absència de legionel·la i permet l’eliminació o reducció dràstica del volum d’ACS acumulada. D’aquesta forma estem reduint els riscos sanitaris de la multiplicació del bacteri a l’interior dels acumuladors.

3. Controlem els valors de temperatura de la xarxa d’ACS a un valor constant fins a l’eliminació del bacteri “Legionel·la”.

4. És un equip que permet també realitzar xocs tèrmics.

5. Solució ecològica al no utilitzar additius químics, ni produir abocaments contaminants. Ens interessa la sostenibilitat i l’eficiència energètica.

Qui és qui:

En aquests moments és molt important crear bones sinergies entre empreses i que donin fruit de manera que l’usuari final surti guanyant en poder instal·lar uns equips pensats per a ell, per cobrir les seves necessitats i aportant solucions que facilitaran el funcionament dels equipaments a uns preus interessants.

Aldingas, SL ofereix solucions innovadores per a la generació tèrmica eficient des de 1995, tant en calderes d’altes prestacions com en equips autònoms per a l’exterior. Aldingas és un referent en el mercat nacional i la seva dilatada experiència en el disseny i fabricació de les seves centrals tèrmiques per *exteior garanteixen l’eficàcia i fiabilitat dels equips autònoms mixts.

Micronela  és una empresa especialitzada i dedicada exclusivament als tractaments de control de legionel·la en instal·lacions d’aigua sanitària. Bé en equips autònoms Legiopack, com instal·lats en les centrals tèrmiques Aldingas, la combinació de la seva alta qualitat i innovació amb la facilitat del seu ús i manteniment fan que siguin equips a considerar al moment de l’elecció de les millors opcions per al tractament de la legionel·la en la seva instal·lació.

Les enginyeries han de conèixer aquestes solucions per afrontar els nous projectes d’obra, amb solucions eficients energèticament parlant i innovadores per a l’eliminació de la legionel·la en les instal·lacions d’aigua sanitària.

També quan parlem de reformes, una vegada analitzada cada instal·lació i problemàtica, és important assessorar i proposar el tipus d’equip autònom més adequat i així proporcionar als nostres clients la millor solució integral per tenir calefacció i aigua calenta sanitària sense legionel·la en les seves instal·lacions.

 

Aquest equip autònom és una solució que compleix amb tots els requeriments i exigències del RITE i el RD865/2003 del 4 de juliol.

Oferim un sistema ideal per al sector hoteler, sanitari i esportiu.

Sanipack imagen

esquema de principio Sanipack