Micronela, empresa de tractament i control de la legionel·la en ACS. PRODUCTE I SERVEIS.

D’acord amb la nostra experiència de més de 15 anys en el tractament de la legionel·la, resolent problemàtiques del dia a dia i que preocupen els nostres clients, amb un coneixement ampli de la normativa nacional i de les comunitats autónomes al respecte i estant sempre al dia, en assistir als diferents Congressos Nacionals on els experts comparteixen totes les novetats respecte a la legionel·la, MICRONELA té les capacitats de donar serveis i aportar solucions definitives i integrals als seus clients a l’estar especialitzada, estrictament, en legionel·la en ACS.

 

Seguint la nostra filosofia col·laborativa i utilitzant una metodologia rigorosa i personalitzada, volem treballar pel sector sanitari, i també pels possibles clients del sector de l’hostaleria, sector fitness & Spas.  Tenim solucions pensades per tots ells.

 

Hi han tractaments adequats, per facilitar-los la feina respecte al compliment de la normativa i principalment per tal d’evitar-los problemes greus en cas de sorgiment d’un brot.  Incidim en els mercats, sabent que probablement, i majoritariament es fan tractaments químics que precisen moltes despeses en materials i ma d’obra, quan podem proposar sistemes físics efectius, amb poc servei postvenda, i amb uns preus interessants i ràpidament amortitzables.

 

A. PRODUCTE. Aportem al mercat dues solucions integrals:

 

1. Equip Legiopack. Sistema físic pel tractament i eliminació de la legionel·la en sistemes d’ACS.

2. Equip Sanipack. Sistema físic per la producció de calefacció i ACS sense legionel·la en un únic equip.  Fruit de la col·laboració amb l’empresa Aldingas.

 

B. SERVEIS.

 

1. Fem auditories d’instal·lacions
2. Definim punts crítics. Mesures correctores.
3. Elaborem propostes d’autocontrol per cada instal·lació.
4. Fem neteges i desinfeccions, de manteniment i de xoc.
5. Gestionem les analítiques a fer a la instal·lació.
6. Certifiquem els tractaments.
7. Elaborem el llibre de Registre.
8. Donem assessorament en cas d’inspeccions sanitàries o durant la revisió obligatòria quadriennal que han de realitzar entitats autoritzades en les instal·lacions d’ACS (D352/2004).
9. Informes de les analítiques.

 

Sempre estem a la vostra disposició. Si teniu dubtes sobre qualsevol qüestió referent a la legionel·la, no us ho penseu, truqueu-nos.