Legionel·la, legionel·losi i instal·lacions de risc. RD865/2003 i D352/2004.

Perquè apareguin problemàtiques amb la legionel·la i legionel·losis s’han de donar una sèrie de característiques comunes a les instal·lacions anomenades de risc, que són:

 

1. Utilitzen aigua per al seu funcionament.
2. Producció d’aerosols.
3. Existeixen individus exposats als aerosols (situats a l’interior o exterior d’edificis d’ús col·lectiu o instal·lacions industrials).

 

La normativa separa les instal·lacions en tres tipus:

 

A. Instal·lacions de MAJOR RISC:

 

a.Torres de refrigeració i condensadors evaporatius.
b.Sistemes d’aigua calenta sanitària amb acumulador i circuit de retorn.
c.Sistemes d’aigua climatizada amb agitació constant i recirculació a través
de la injecció d’aire.
d.Centrals humidificadores industrials.

 

B. Instal·lacions de MENOR RISC:

 

a.Sistemes d’aigua freda de consum humà interiors, cisternes, o dipòsits
mòbils i aigua calenta sense circuit de tornada.
b.Equips de refredament evaporatiu que polvoritzin aigua no inclosos en les instal·lacions d’alt risc.
c.Humectadors.
d.Fonts ornamentals.
i.Sistemes de reg per aspersió urbans.
f.Sistemes d’aigua contra incendis.
g.Aparells que acumulin aigua i generin aerosols.

 

C. Instal·lacions de risc en teràpia respiratòria:

 

a. Equips de teràpia respiratòria.
b. Respiradors.
c. Nebulitzadors..uns altres.

 

Per veure una mica on es van produir majoritàriament els brots detectats a Espanya entre 1999 i 2011, hem recuperat dades del Centre Nacional d’Epidemiologia que ens indiquen:

 

Donde ocurrió el brote
En els brots en què es recull la possible causa del mateix (confirma o sospita), en 110 (127/250 50,8,3%) es va implicar el sistema d’aigua sanitària, en 92 (36,8%) una torre de refrigeració o altres dispositius similars com a condensadors evaporatius, en 10 (4,0%) banys amb moviment i en 21 (8,4%) diferents mecanismes com humidificadors, una arqueta, una cisterna oberta, una instal·lació d’aigua d’un vaixell, nebulitzadors, etc.).

 

Com podem veure, les causes són diverses però els problemes es donen principalment en els sistemes d’aigua sanitària.

 

AFS (Sistemes d’aigua freda per a consum humà).
ACS (Sistemes d’aigua calenta sanitària).

 

A MICRONELA, som especialistes i treballem únicament en el tractament i control de la legionel·la en sistemes d’aigua sanitària.