La importància de l’equip de treball en l’el·laboració d’un pla d’autocontrol.

Quan som contractats per dissenyar un pla d’autocontrol d’una instal·lació, el client ha de tenir clar que per a la seva realització és necessària la creació d’un equip de treball multidisciplinari. 

És necessària la col·laboració d’algunes persones que treballen en l’establiment pel seu coneixement de la instal·lació que s’ha d’analitzar.

 

En el pla d’autocontrol haurà d’indicar-se quines persones han intervingut en la seva elaboració i quin càrrec ocupen en l’establiment que s’està revisant, així com la seva capacitació. S’haurà d’explicitar també el coneixement d’aquestes persones sobre la metodologia d’autocontrol, el disseny de la instal·lació, el seu manteniment, i funcionament, així com els seus coneixements en Legionel·la.

 

Aquest equip de treball haurà d’estar inclòs per almenys:

 

– Un representant de l’establiment. Per exemple, el gerent.

– Una persona coneixedora del disseny, manteniment i funcionament de la instal·lació. Per exemple, el responsable de manteniment.

Algú amb coneixements específics sobre aspectes relacionats amb el comportament de Legionel·la en instal·lacions de risc.

 

És important doncs que l’empresa contractada per dissenyar el pla, aliena a l’establiment, impliqui i consulti a totes les persones que formin l’equip de treball i en cap cas elaborarà, sense col·laboració, el pla d’autocontrol de la instal·lació.

 

A Micronela sabem l’important que és sumar les sinergies de tots els implicats per a la realització d’un bon treball.