La Residència i centre de dia Sant Andreu de Manresa instal·la un Sanipack en les seves instal·lacions renovades.

 

La Residència  i centre de dia Sant Andreu de Manresa ha escollit un equip Sanipack M5 Solar d’una potència de130.000kcal /h per a les seves instal·lacions. L’equip que ha estat personalitzat per cobrir les demandes de la residència (més de 40 dutxes i 100 aixetes).

 

Micronela SL és una empresa especialitzada i dedicada exclusivament als tractaments de control de legionel·la en instal·lacions d’aigua sanitària.

 

en equips autònoms Legiopack, com instal·lats en les centrals tèrmiques Sanipack, la combinació de la seva alta qualitat i innovació amb la facilitat del seu ús i manteniment, fan que siguin equips a considerar en cas de nous projectes d’edificacions o en renovacions de ja existents. I aquest últim és el cas de la residència de Manresa.

 

Són molts els avantatges d’instal·lar un equip Sanipack, vegem algunes d’elles:

 

1.Tenim un equip compacte en el qual produïm calefacció i ACS, en un sol equip, amb el que ens estalviem la sala de calderes doncs pot ser instal·lat a l’exterior sobre terrassa com passa en la Residència Sant Andreu.

 

1.Incorporen calderes RENDAMAX comercialitzades per Aldingas juntament amb el sistema de pasteurització LEGIOPACK de MICRONELA que proporcionen estalvi energètic i possibiliten la integració a instal·lacions amb energies renovables.

 

2.se tracta d’un equip de fàcil manteniment, que redueix costos operacionals i de tractament que estableixen les normatives.

 

3.Pasteuritzem ininterrompudament l’ACS de la instal·lació.

 

4.es un sistema de producció semi-instantània de l’ACS que garanteix l’absència de legionel·la i permet l’eliminació o reducció dràstica del volum d’ACS acumulada. D’aquesta forma estem reduint els riscos sanitaris de la multiplicació del bacteri a l’interior dels acumuladors.

 

5.Controlem els valors de temperatura de la xarxa d’ACS a un valor constant fins a l’eliminació del bacteri “Legionel·la”.

 

6.es un equip que permet també realitzar xocs tèrmics.

 

7.Solució ecològica al no utilitzar additius químics, ni produir abocaments contaminants. MICRONELA sempre està compromesa amb l’eficiència energètica i la sostenibilitat del nostre entorn.

 

Com és evident, aquest equip autònom és una solució que compleix amb tots els requeriments i exigències del RITE i el RD865/2003 del 4 de juliol, però no està de més tornar-ho a assenyalar.

 

Un millor aprofitament dels recursos, i una major eficiència energètica, així com un retorn d’inversió en un espai de temps curt, així com un manteniment fàcil, són com a resum algunes altres consideracions a tenir en compte a l’hora d’escollir un equipament de MICRONELA.

 

No dubteu a fer-nos arribar les vostres consultes.

 

Fotos de l’equipament: