VIII Congrés Nacional de Legionel·la i Qualitat Ambiental.

Com cada dos anys, aquest mes de febrer i durant els dies 20 i 21, ha tingut lloc a Terrassa, als equipaments del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, el VIII Congrés Nacional de Legionel·la i Qualitat Ambiental.

Micronela SL hem tornat a formar part dels patrocinadors del Congrés i hem assistit amb un petit stand, on hem presentat els nostres equips Legiopack i Sanipack per a la prevenció, control i eliminació de la legionel·la en circuits d’aigua sanitària.

Durant el congrès es van analitzar d’una manera pràctica les causes de la distorsió de l’entorn ambiental interior, així com les iniciatives que permetran garantir la seva idoneïtat d’una manera sostenible, centrant les ponències en la qualitat de l’aire, les condicions d’higiene i els factors de risc de la legionel·losi.

Des de la ponència del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social es va parlar de la situació actual de la legionel·la i es va anunciar que desprès de molts anys de treball es redactaria un nou “Real Decreto” que substituís al ja antic RD865/2003.

Stand Micronela al VIII Congrés Nacional de Legionel·la i Qualitat Ambiental.