Canvi climàtic i el augment dels casos de legionel·losi a Europa.

Segons les dades del European Center for Deseases Control (ECDC) durant el passat 2018 els casos registrats en legionel·losi a tot Europa, són d’un total de 11343 casos, un 57% més que en 2007.

Una de les causes assenyalades per a aquest increment tant considerable, és el progressiu augment de les temperatures pel canvi climàtic. Ja en el 2015 l’OMS (Organització Mundial de la Salut) va evidenciar una relació directa amb el canvi climàtic, ja que la relació entre temperatura i legionel·la és directament proporcional.

El que també hem de tenir en compte és que durant aquests anys, també s’ha fet un millor seguiment dels casos apareguts a la UE, ja que cada vegada són més els paisos que se sumen i milloren els seus sistemes de registre dels casos que apareixen.

Espanya es situa al capdavant dels casos en tota Europa amb 1513 casos de legionel·losis en 2018, més del doble dels registrats en el 2011. Però cal saber que des de 1997, la legionel·losi a Espanya és una malaltia de declaració obligatòria (a Catalunya ja ho era des d’abans).

La presència de Legionel·la no necessàriament implica riscos per a la salut pública, però si la necessitat d’un control per a evitar l’amplificació i creixement d’aquests bacteris. Amb l’RD 865/2003 de 4 de juliol que és la normativa base a seguir i totes les normatives de les comunitats autonòmiques que matisen alguns aspectes puntuals d’aquesta normativa, tenim a Espanya el marc actual de criteris que cal seguir per a la prevenció i control de la legionel·losi.