Què afavoreix el desenvolupament del bacteri “Legionel·la” en les instal·lacions?.

Principalment una instal·lació no equilibrada amb mal funcionament, amb aigües estancades, i amb sediments on el bacteri troba el seu aliment (la famosa pel·lícula biològica, “biofilm o biocapa”) són instal·lacions que afavoreixen el creixement del bacteri.

Aquest anomenat biofilm està compost per microorganismes, matèria orgànica, residus, matèria inerta que estan adherits a les superfícies humides de diferents materials i actua com reservori del bacteri, a més de fer mal be les canonades i altres aparells metàl·lics de la instal·lació per corrosió. El biofilm és una capa viscosa.

La temperatura de l’aigua afavoreix també el desenvolupament i multiplicació del bacteri. A temperatures entre els 20 i 50 °C la Legionel·la es desenvolupa molt fàcilment, aquestes temperatures són les més habituals en les instal·lacions que requereixen aigua calenta sanitària, torres, condensadors….etc. De 0 a 10 °C el bacteri es troba en estat latent i entre 45 a 60 °C el bacteri es troba en l’aigua calenta. Només per sobre de 68 °C, a 70 °C el bacteri mor.

La legionel·losi ha de contemplar-se com un problema de salut pública i és una malaltia de declaració obligatòria a Espanya.