Un nou Legiopack instal·lat en el poliesportiu del campus de la Universitat de València.

La Universitat de València ha tornat a confiar en els equips Legiopack de Micronela i aquesta vegada ha instal·lat una Base Legiopack BLG11 solar en l’edifici Blanc, poliesportiu del campus.

El sistema Legiopack es basa en un sistema físic de desinfecció en continu de l’Aigua Calenta Sanitària present en una instal·lació, per tant, preserva les característiques físic-químiques inicials de l’aigua sanitària destinada al consum humà sense deteriorar les instal·lacions antigues. Amb el seu funcionament totalment automatitzat ens assegurem la pasteurització en continu i la producció d’aigua calenta sanitària en semi-instantani (sense acumulació).

El sistema compleix amb les exigències del RD865/2003 del 4 de juliol.  Art. 13 “Mètodes de tractament de les instal·lacions”.

L’equip subministrat té unes mesures de 1950mm de longitud, per 1000mm de profunditat i 1880mm d’altura que es munta sobre una base de 50mm de la cota de suport, on es munten 4 silenblocks. Tant els bescanviadors com el dipòsit pasteuritzador estan subjectes a la base.

La potència mínima en primari de l’equip és de 313kW. El volum del dipòsit pasteuritzador és de 320 litres i el cabal d’ACS a 40 °C en el punt de consum és de 10’77m3/h.

Base Legiopack LG11solar de Micronela instal·lada al poliesportiu.
Base Legiopack LG11 Solar instal·lada al poliesportiu.