Avís Legal, Política de Privacitat i cookies.

Avís Legal:

Titularitat

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de la nostra empresa:

NOM: www.micronela.com

DENOMINACIÓ SOCIAL: MICRONELA, SL

NIF/CIF: B66922287

DOMICILI SOCIAL: C/De les Vinyes, 8B

TELÈFON: 609388274

ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC: info@micronela.com

que és la propietària i gestora de la pàgina web: www.micronela.com

L’accés i/o ús de micronela.com atribueix la condició d’usuari al que ho realitza, (d’ara endavant l’Usuari), i implica la plena acceptació de totes les condicions que figuren en l’apartat Avís Legal de la versió publicada per Micronela, SL al moment en què l’Usuari realitzi l’accés.

MICRONELA està inscrita en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP)amb el nombre: 5414CAT-*LgB

Contingut de la pàgina

El contingut de la web www.micronela.com podrà ser modificat a qualsevol moment, sense necessitat de comunicació prèvia per part de Micronela.

Micronela.com ofereix als usuaris enllaços a pàgines i/o websites propietat o gestionats per tercers. Micronela, SL no supervisa ni assumeix els continguts o serveis oferts o llocs a disposició a la pàgina web de la qual s’estableix l’enllaç.

Micronela no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos, ni de qualssevol efectes que poguessin derivar-se d’aquesta informació.

Micronela, no pot garantir que l’accés a la web o els continguts siguin exempts de tot error.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquesta web i tots els continguts, incloent textos, imatges, vídeos, dissenys, creativitat i tot un altre material, són propietat de Micronela o de tercers que li han autoritzat l’ús.

L’Usuari accepta de manera voluntària i expressa la seva única i exclusiva responsabilitat en l’ús i accés al website i respecte als continguts i serveis en ell oferts.

www.micronela.com aquesta protegida per la legislació espanyola sobre els drets de la propietat intel·lectual i industrial a favor de Micronela, SL i no es permet la reproducció, i/o publicació, total o parcial del lloc web. Tampoc el seu tractament informàtic, la seva distribució, difusió, ni modificació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit del mateix MicronelaSL.

Responsabilitat sobre contingut i ús

L’usuari es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis de la web i no modificarà ni danyarà, de cap manera, les dades, els programes o els documents de la web, ni introduirà cap tipus de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui afectar el sistema informàtic de la web, inclosos els mitjans de protecció i de seguretat.

L’usuari unicamente i exclusivament pot utilitzar el material que apareix en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, i mai amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites.

Micronela, SL es reserva el dret d’exercitar totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o inclumplimientod’aquests drets per part de l’usuari.

Protecció de dades

Micronela, SL compleix amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de dades, el RD1720/2007 del 21 de desembre i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril 2016  i ha adoptat les mesures necessàries per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat a les dades personals. Treballem amb una aplicació de programari per a la gestió dels nostres arxius que presten servei d’emmagatzematge i complint amb el que es disposa en la LOPD, han adoptat les mesures de seguretat preceptives.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment d’una relació contractual que si escau s’estableixi amb Micronela, SL, així com per enviament d’informació, formació, comercialització i altres activitats pròpies de l’empresa.

Mitjançant el enviament dels formularis existents en aquesta pàgina web o mitjançant el enviament d’un missatge electrònic, el remitent presta el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades que van inclosos. En qualsevol cas, les dades facilitades no seran objecte de cessió a tercers.

Limitació de la responsabilitat

Micronela, SL no serà responsable de l’ús que tercers facin de la informació publicada al seu web, ni dels danys i perjudicis produïts o que poden produir-se, sigui el que sigui la seva naturalesa que es derivin de l’ús que els usuaris facin de la informació de les matèries contingudes en aquest lloc web i dels programes que incorpora.

Jurisdicció i legislació aplicable

El present Avís Legal es regeix per la Normativa Espanyola. Qualsevol discrepància que pugui sorgir quant a la interpretació, compliment i/o execució, de les presents condicions se sotmetran expressament a la jurisdicció dels Jutges i Tribunals competents de Barcelona.

Contacte Legal

Per a qualsevol suggeriment o pregunta sobre aquest avís legal contacti amb nosaltres en info@micronela.com

Aquest avís regula les condicions d’ús d’aquesta web i l’usuari les accepta sense reserves.

Política de privadesa:

(Actualitzada el 25 de maig de 2018)

En MICRONELA S.L. treballem per garantir la privadesa en el tractament de les seves dades personals.

Hem actualitzat la nostra Política de Privadesa per informar clarament de com recopilem, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb nosaltres:

• Responsable del tractament
• Finalitats del tractament de dades
• Durada del tractament de dades
• Legitimació per al tractament de dades
• Comunicació de les teves dades
• Els teus drets

Responsable del tractament

L’interessat que faciliti a MICRONELA dades de caràcter personal a través d’aquesta www.micronela.com o per altres vies   queda informat que el tractament de les seves dades és realitzat per:

 MICRONELA, SL

NIF/CIF: B66922287

DOMICILI SOCIAL: C/De les Vinyes, 8B

TELÈFON: 609388274

ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC: info@micronela.com


Finalitats del tractament de dades

En MICRONELA S.L. el tractament de dades es realitza amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens ho hagi facilitat:

1. Contactar amb el remitent de la informació, donar resposta a la seva sol·licitud, petició o consulta i gestionar la publicació de consultes i comentaris i fer un seguiment posterior.

2. Gestionar, si escau, la participació de l’USUARI en peticions específiques a través del formulari de contacte.

3. Gestionar, si escau, la seva comanda i dur a terme la prestació contractada per l’USUARI, la seva facturació i cobrament.

4. Gestionar i controlar la cartera de clients.

5. Valorar i gestionar, si escau, el seu curriculumvitae per a processos de selecció que s’adaptin al seu perfil professional i dur a terme les actuacions necessàries per a la selecció i contractació de personal.

Durada del tractament de dades

• Les dades per a la gestió de la relació amb el client i la facturació i cobrament dels serveis seran conservats durant tot el temps en què el contracte estigui vigent. Una vegada finalitzada aquesta relació, si escau, les dades podran ser conservats durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.

• Les dades per a la gestió de consultes i sol·licituds es conservaran durant el temps necessari per donar resposta als mateixos, amb un termini màxim d’un any.

• Les dades relatives a publicacions de comentaris sobre els nostres productes es mantindran durant la vigència i publicitat dels productes o serveis als quals fan referència, tret que s’expressi el seu desig que siguin eliminats a qualsevol moment.

• Les dades per a l’enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes o serveis seran conservats indefinidament fins que, si escau, ens manifesti la seva voluntat de suprimir-los.

• Les dades de curriculum vitae per a processos de selecció seran conservats durant tres mesos.

Legitimació per al tractament de dades

• La base legal per al tractament de les seves dades de les finalitats és l’execució de la prestació del servei corresponent.

• L’oferta prospectiva de productes i serveis a clients té com a base la satisfacció de l’interès legítim empresarial consistent a poder oferir als nostres clients la contractació d’altres productes o serveis i aconseguir així la seva fidelització. Aquest interès legítim es reconeix per la normativa legal aplicable (Reglament General de Protecció de Dades), que permet expressament el tractament de dades personals sobre aquesta base legal amb finalitats de màrqueting directe.

No obstant això, li recordem que té dret a oposar-se a aquest tractament de les seves dades, podent fer-ho per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política.

• La base de l’enviament de comunicacions comercials a usuaris no clients és el consentiment que s’ha sol·licitat, podent ser revocat a qualsevol moment. La retirada d’aquest consentiment no afectarà en cap cas a l’execució del contracte, però els tractaments de dades amb aquesta fi efectuats amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment s’hagi revocat.

• La base per al tractament dels curriculumvitae és el consentiment que ens atorga el candidat en realitzar l’enviament del mateix per participar en processos de selecció.

Comunicació de les seves dades

Les dades seran comunicades a les següents entitats:

• A les empreses proveïdores dels productes que comercialitza MICRONELA S.L.

• A les entitats financeres a través de les quals s’articuli la gestió de cobraments i pagaments.

• A les Administracions públiques competents, en els casos previstos en la Llei i per a les finalitats en ella definits.

Els seus drets

Tota persona que ens faciliti les seves dades té els següents drets:

• Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats pels quals van ser recollits.

• En les condicions previstes en el Reglament General de Protecció de Dades, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Si has atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, tens dret a retirar-ho a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits deixarem de tractar les dades o, si escau, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, salvo per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

• Els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat de les dades cancel·lació i oposició al tractament poden exercir-se, amb l’acreditació corresponent, a través dels mitjans de contacte que figuren a l’apartat “Responsable del tractament” d’aquesta Política de Privadesa.

Cookies.

Definició i funció de les cookies

Si traduïm la paraula cookie de l’anglès ens apareix el terme galeta i parlar de Política de Galetes no sembla molt adequat, per tant, anem a utilitzar l’anglicisme per definir aquesta petita informació enviada per un lloc web i emmagatzemada en el navegador de l’usuari, de manera que el lloc web pot consultar l’activitat prèvia de l’usuari.

Una cookie és un fitxer que es descarrega en el teu ordinador o dispositiu mòbil en accedir a determinats llocs web, i únicament el servidor d’aquest lloc web pot recopilar o llegir els continguts d’aquesta cookie. Cada cookie en el teu navegador és única. Les cookies permeten, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre el nombre de visites, els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip o dispositiu mòbil i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l’usuari.

Quins tipus de cookies utilitzem?

Aquest lloc utilitza els següents tipus de cookies, les quals són tractades bé pel titular del web o per tercers col·laboradors:

1. Segons des d’on s’envien les cookies i es tractin les dades que s’obtinguin, es poden distingir:

• Cookies pròpies: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un domini gestionat per Micronela  i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.

• Cookies de tercers: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per Micronela, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes través de les cookies.

2. Segons el termini de temps que romanen actives, es poden distingir:

• Cookies de sessió: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través del lloc web, per recaptar i emmagatzemar dades mentre l’usuari navega pel mateix. Nosaltres utilitzem o podem utilitzar aquestes cookies de sessió per permetre a l’usuari que ho sol·licita, l’autenticació o el manteniment de la sessió a la seva àrea personal. Aquestes cookies són temporals i s’esborren de l’equip en finalitzar la navegació pel lloc. Si es desactiven aquestes cookies de sessió pot ocórrer que es deshabilitin funcionalitats del lloc web i no es pugui accedir a determinades àrees i continguts del mateix.

• Cookies persistents: Són un tipus de cookiesen les quals les dades segueixen emmagatzemats en el terminal, podent ser accessibles i tractats durant un període definit pel responsable de la cookie, i que pot anar d’uns minuts a diversos anys.

3. Segons la seva finalitat es poden distingir:

• Cookies tècniques: Són aquelles utilitzades per Micronela que permeten a l’usuari la navegació a través del lloc per a utilització de les diferents opcions que en ella existeixen com, per exemple, controlar el tràfic i la comunicació de dades, identificar la sessió, accés a funcionalitats i serveis del Servei, accedir a parts d’accés restringit, utilitzar elements de seguretat durant la navegació o emmagatzemar, difondre i/o compartir continguts.

• Cookies de personalització: Són aquelles utilitzades per Micronela que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides, en funció d’una sèrie de criteris, en el terminal de l’usuari com, per exemple, l’idioma, el tipus de navegador a través del com s’accedeix al servei, la configuració regional des d’on s’accedeix, etc.

• Cookies d’anàlisi: Són aquelles utilitzades per Micronela i per Google Analytics, que ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització i activitat que fan els usuaris del Portal, així com elaborar de perfils de navegació dels usuaris en aquestes pàgines i en les nostres aplicacions, tot això amb la finalitat d’introduir millores.

Tercers prestadors de serveis

El lloc utilitza el servei Google Analytics, que és prestat per Google, Inc., entitat l’oficina principal de la qual està en 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units.
Google Analytics utilitza cookies per ajudar-nos a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc. La informació que genera la cookie sobre el teu ús del lloc (incloent la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els seus servidors d’Estats Units. Google usarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del teu ús del lloc, recopilant informes de l’activitat del web i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del lloc i l’ús d’Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així l’hi requereixi la legislació, o quan dites terceres processin la informació per compte de Google, que no associarà la teva adreça IP amb cap altra dada del que disposi aquesta entitat.

Les cookies de Google, permeten al servei de Google Analytics recollir estadístiques anònimes sobre l’ús del nostre web.

Actualment utilitzem les següents cookies:

__utma  Persistent

__utmb  30minuts

__utmc  Sessió

__utmz  6 mesos

Si vols més informació pots accedir a la Política de Privadesa o Política de Cookies de Google.

 Revocació i eliminació de cookies

Per poder utilitzar determinats serveis i funcionalitats, és necessari que l’usuari tingui habilitades les cookies en el seu navegador d’Internet.

No obstant això, l’usuari pot permetre, bloquejar o eliminar aquestes cookies a través de les opcions de configuració del seu navegador.