Legionella en circuits d’ACS.

És molt probable que si tenim una instal·lació d'ACS, hàgim tingut problemes amb positius en Legionel·la. És important tenir una instal·lació equilibrada per a evitar estancaments de l'aigua o punts morts en la mateixa que propiciïn la multiplicació de la Legionel·la. Tenir una distribució i acumulació a les temperatures adequades a la norma, com s'especifica en el RD865/2003 és importantíssim. Aquests dos aspectes són crítics en edificis com a hospitals, clíniques, residències geriàtriques, hotels. Dins

Segona fase de l’aplicació de la Norma UNE100030;2017.

La nova versió de la norma UNE 100030;2017 és la vigent i completa el RD865/2003 del 4.7. Tot el que no contradigui el Reial decret és d'obligat compliment.    Després de 8 anys de diversos esborranys de modificació del Reial decret que no va arribar a prendre forma, finalment es va poder complementar la legislació vigent en prevenció i control de la legionelosi amb aquesta nova norma publicada el 12.4.2017.   Aquesta nova norma més completa i

Els controls de les instal·lacions són necessaris per al compliment del RD865/2003.

Segons les dades del Centre Nacional d'Epidemiologia de l'Institut de salut Carlos III , en 2017 es van registrar a Espanya prop de 1500 casos de legionelosi. Ja només a Catalunya, es van registrar més de 100 brots de legionel·la. És important dur a terme un rigorós compliment de la legislació vigent i implementar les mesures de control i prevenció adequades, realitzant periòdics manteniments de les instal·lacions que suposen un risc de Legionel·la i que

Diferents àmbits d’exposició del bacteri Legionel·la.

Depenent de l'àmbit d'exposició del bacteri Legionel·la, la legionelosi pot ser hospitalària o comunitària i també cal tenir en compte aquells que contreuen la malaltia associada a un viatge.   Per tant trobem:   1. Legionelosi hospitalària o també anomenada nosocomial. El pacient o pacients s'han exposat a la malaltia en un hospital on habiten persones amb diverses malalties. La gravetat de la legionelosi que es contrau en aquests àmbits és major, a causa de

El risc de contreure la legionelosi, de què depèn?

  El risc de contreure la Legionelosi dependrà del tipus i intensitat del bacteri a la qual estiguem exposats, així com en l'estat de salut de la persona afectada. Evidentment, en persones inmunodeprimides, diabètiques, malalts amb malalties pulmonars cròniques, fumadors, alcohòlics..s'incrementa aquest risc de manera important.   La malaltia s'adquireix principalment en dos àmbits:   1. comunitari 2. hospitalari (anomenat també nosocomial= infeccions en hospitals).   La taxa d'atac en la població en general (nombre

Vigilància dels Punts de Control Crítics al Pla d’Autocontrol.

Per poder comprovar que un punt de control establert en el pla d'Autocontrol està dins dels límits crítics establerts, s'estableix un sistema de vigilància dels anomenats Punts de Control Crítics.   Com detectem a temps qualsevol desviació? Doncs realitzant proves o observacions que ens permetin conèixer a cada moment possibles desviacions en aquests punts. Cal fer sempre referencia als límits crítics, sent aquests, els valors que s'han de vigilar. Hem d'assegurar-nos que el procés sencer

Què és la Legionel·la?

La Legionel·la és un bacteri que pot viure dins d'amebes en ambients naturals d'aigua.    Les espècies de Legionel·la són els agents causals de la malaltia dels legionaris en humans, la legionel·losi (que pot arribar a causar la mort), i la forma més lleu anomenada, febre de Pontiac.   La transmissió de Legionel·la és mitjançant la inhalació d'aerosols que contenen petites gotes amb els bacteris. Les fonts més comunes de dispersió d'aquestes micro gotes inclouen torres de refrigeració, sistemes domèstics

Nova norma UNE 100030:2017. Requisits normatius respecte a la Legionel·la a Espanya.

  A finals del mes de juny vàrem assistir a unes jornades tècniques, molt interessants, organitzades per Anecpla, Aqua España i Fedecai que tractaven sobre "Actualización Norma UnE 100030. Nuevo marco de Prevención y Control de Legionella".   Cada any, més d'un miler de persones es veuen afectades per Legionella a Espanya. Només fa uns dies teníem notícies d'un brot a Blanes que ja ha causat una mort.   Es per això que hem cregut interessant fer menció en el nostre blog, d'aquesta nova normativa per millorar les actuacions a les instal·lacions de cara a garantir

Que cal perquè la Legionel·la pugui infectar a les persones?

Per ser infectats per Legionel·la, a part que ha d'haver-hi un reservori d'aigua, aquest s'ha d'amplificar per mitjà de les xarxes de conducció artificial d'aquesta.   Ha d'arribar a nosaltres en forma d'aerosols (microgotes a dutxes, torres de refrigeració, piscines en moviment...), és a dir si es dispersa a l'aire i entra dins del nostre sistema respiratori, pot produir-nos infeccions (pneumònies). És una malaltia que es desenvolupa sobretot en països industrialitzats de manera més elevada.

Pla d’Autocontrol. Definim els criteris de control del punts de control crítics de la instal·lació.

  Com ben sabeu, a Micronela estem especialitzats en l'elaboració dels Plans d'Autocontrol de les instal·lacions, entre altres dels serveis que oferim.   Per realitzar un bon Pla d'Autocontrol, és molt important definir quins seran els criteris de control dels PCC (punts de control crítics). Aquests són aquells que ens permetran establir la frontera entre un aigua capaç de transmetre legionel·la i que per tant és perillosa per a la nostra salut i un aigua