Els controls de les instal·lacions són necessaris per al compliment del RD865/2003.

Segons les dades del Centre Nacional d'Epidemiologia de l'Institut de salut Carlos III , en 2017 es van registrar a Espanya prop de 1500 casos de legionelosi. Ja només a Catalunya, es van registrar més de 100 brots de legionel·la. És important dur a terme un rigorós compliment de la legislació vigent i implementar les mesures de control i prevenció adequades, realitzant periòdics manteniments de les instal·lacions que suposen un risc de Legionel·la i que

Vigilància dels Punts de Control Crítics al Pla d’Autocontrol.

Per poder comprovar que un punt de control establert en el pla d'Autocontrol està dins dels límits crítics establerts, s'estableix un sistema de vigilància dels anomenats Punts de Control Crítics.   Com detectem a temps qualsevol desviació? Doncs realitzant proves o observacions que ens permetin conèixer a cada moment possibles desviacions en aquests punts. Cal fer sempre referencia als límits crítics, sent aquests, els valors que s'han de vigilar. Hem d'assegurar-nos que el procés sencer

Pla d’Autocontrol. Definim els criteris de control del punts de control crítics de la instal·lació.

  Com ben sabeu, a Micronela estem especialitzats en l'elaboració dels Plans d'Autocontrol de les instal·lacions, entre altres dels serveis que oferim.   Per realitzar un bon Pla d'Autocontrol, és molt important definir quins seran els criteris de control dels PCC (punts de control crítics). Aquests són aquells que ens permetran establir la frontera entre un aigua capaç de transmetre legionel·la i que per tant és perillosa per a la nostra salut i un aigua

Pla d’autocontrol. Un altre punt important, la identificació dels perills.

Dèiem fa un temps quan definíem “perill” que és la condició que es pot donar en una instal·lació i que provoca que l'aigua que circula per ella no sigui segura per a l'usuari pel que fa a la seva capacitat de transmetre la legionel·la.   Hi ha tres qüestions primordials a analitzar per identificar els perills d'una instal·lació:   1. Entrada de legionel·la en el circuit d'aigua. 2. Colonització i multiplicació del bacteri fins a

Pla D’Autocontrol. Diagrama de flux.

La descripció del complet procés al que es sotmet l'aigua des de la seva entrada al circuit fins a la seva sortida de la instal·lació és importantíssim, ja que no incloure una etapa pot fer que ens deixem d'indicar un perill significatiu de la mateixa.   A més de parlar amb la persona coneixedora de la instal·lació, podem usar un esquema hidràulic d'aquesta, havent de revisar tot el circuit d'aigua freda i calenta, el circuit

La importància de l’equip de treball en l’el·laboració d’un pla d’autocontrol.

Quan som contractats per dissenyar un pla d'autocontrol d'una instal·lació, el client ha de tenir clar que per a la seva realització és necessària la creació d'un equip de treball multidisciplinari. 

És necessària la col·laboració d'algunes persones que treballen en l'establiment pel seu coneixement de la instal·lació que s'ha d'analitzar.   En el pla d'autocontrol haurà d'indicar-se quines persones han intervingut en la seva elaboració i quin càrrec ocupen en l'establiment que s'està revisant, així com

Perquè és necessari elaborar un pla d’autocontrol en instal·lacions de risc de propagació de la Legionel·la?

En entorns carregats d'aerosols que poden estar contaminats amb Legionel·la és necessari i possible definir els perills potencials i elaborar un pla d'autocontrol que s'adeqüí a les característiques particulars de cada instal·lació.   És millor tractar cada instal·lació com a “única”, no copiant, ni utilitzant plans d'altres instal·lacions o equips, per molt similars que semblin les instal·lacions. Cadascuna d'aquestes ha de ser analitzada independentment i tenint en compte els equips, i les seves pròpies característiques.

Plans d’autocontrol. Terminologia que ens podem trobar.

Per a la prevenció de la legionelosi és bàsic que les instal·lacions de risc estiguin en perfecte estat de neteja i manteniment. Per a això s'estableix un sistema d'autocontrol basat en la prevenció i eliminació dels riscos per a la salut derivats de la presència de la legions en l'aigua.   A MICRONELA realitzem auditories i plans d'autocontrol identificant els perills i punts crítics de la instal·lació per elaborar els programes de control adequats.