La Residència i centre de dia Sant Andreu de Manresa instal·la un Sanipack en les seves instal·lacions renovades.

  La Residència  i centre de dia Sant Andreu de Manresa ha escollit un equip Sanipack M5 Solar d'una potència de130.000kcal /h per a les seves instal·lacions. L'equip que ha estat personalitzat per cobrir les demandes de la residència (més de 40 dutxes i 100 aixetes).   Micronela SL és una empresa especialitzada i dedicada exclusivament als tractaments de control de legionel·la en instal·lacions d'aigua sanitària.   Bé en equips autònoms Legiopack, com instal·lats en

Micronela aposta pels sistemes físics per eliminar la legionel·la en els circuits d’ACS.

A Micronela apostem pels sistemes físics per al tractament de la legionel·la.   Els equips que comercialitzem, Legiopack i Sanipack es fabriquen sobre plataforma o bé dins d'una carcassa per poder ser instal·lats en sala de caldera o coberta segons conveniència del client.   Utilitzen un sistema de pasteurització per acabar amb la legionel·la en els circuits d'aigua calenta sanitària, diferent i innovador.   Són multiples els avantatges que aportem a nivell de salut pública

RD 865/2003, del 4 de juliol. Article, 13. “Mètodes de tractament de les instal·lacions”.

  Ens interessa especialment l'article 13 del Real Decreto ja que fa esment: “ dels mètodes de tractament de les instal·lacions, entre ells els sistemes físics que no precisen d'autorització específica però que han de ser de provada eficàcia, havent-se de verificar el seu correcte funcionament periòdicament. “   El nostre LEGIOPACK és un sistema físic ja que “desinfecta mitjançant temperatura amb la finalitat de destruir la càrrega bacteriològica de l'aigua sense productes químics, ni electro-químics”.  

Solució Integral per a la producció de Calefacció i ACS sense legionel·la. Els equips autònoms Sanipack.

Com produir calefacció i ACS amb una solució antilegionela incorporada?   Fruit de la col·laboració de MICRONELA i ALDINGAS estem en condicions d'oferir al mercat un sistema ideal per a la producció de calefacció i ACS pasteuritzada en continu per al tractament de la legionel·la per als sectors hotelers, sanitaris i esportius.   Es tracta d'un equip autònom, SANIPACK, que integra la generació de calor, el servei de calefacció i la producció d'ACS lliure de