Temperatura de l’aigua i els seus efectes en el creixement de la legionel·la.

Hi ha una relació directa entre la temperatura mitjana de l'aigua de les instal.lacions i el seu efecte en el creixement de la Legionel·la:   1. Entre 10 i 20ºC, la legionel·la es troba en estat latent.  Ens trobem amb aquestes temperatures a la xarxa d'aigua freda, humidificadors i condensadors evaporatius.   2. Entre 20 i 45ºC, la legionel·la es troba en estat de multiplicació.  Les instal·lacions on podem trobar aquestes temperatures son els spas,

Que és la legionel·la?. Habitat natural i multiplicació.

A la legionel·la se la considera un microorganisme ambiental ja que el seu hàbitat natural són les zonas aquàtiques de llacs, rius, estanys, aigües termals (aigua dolça).   D'aquí i pels sistemes de subministrament de les ciutats i pobles, colonitzen la xarxa de distribució de l'aigua de consum i s'incorpora a l'aigua sanitària (tant freda com calenta).   De l'hàbitat natural passa a l'hàbitat artificial on hi ha aigua (dipòsits, conduccions d'aigua sanitària, torres de

Assistim al VI Congrés Nacional de Legionel·la i Qualitat Ambiental.

Els propers 11 i 12 de Febrer 2015, assistirem al VI Congrés Nacional de Legionel·la i Qualitat Ambiental.   Aquest congrés es celebra a Terrassa a l'edifici del VAPOR UNIVERSITARI DE TERRASSA, C/Colom, 114, 08022-Terrassa (Barcelona).   Al congrés s'abordarà la legislació actual, mètodes de detecció existents i els tractaments a realitzar envers la legionel·la, posant un èmfasi especial a la prevenció, formació i protecció.   Amb un enfoc pràctic, durant el congrés s'analitzaran les

L’estalvi d’aigua amb el nostre equip LEGIOPACK.

El sistema LEGIOPACK és un equip de producció de ACS a cabal continu amb tractament de pasteurizació de l'aigua calenta de la xarxa de l'edifici.   El propi funcionament del sistema aporta uns estalvis importants d'aigua i energia. Aquests estalvis s'estimen de l'ordre del 10 al 15% anual d'energia i del 15-20% del consum d'aigua.   L'estalvi d'aigua ve donat, sobretot, per l'aigua que no es tira quan es realitzen les purgues, les netejes i