Control i prevenció de Legionella. Amb quina periodicitat s’han de fer les operacions de manteniment de les instal·lacions d’ACS i AFCH? RD865/2003, annex 3. Normativa antilegionel·la.

Una de les preguntes reiteratives en les diferents visites als titulars i responsables de les instal·lacions és la de saber amb quina periodicitat hauran de realitzar-se les operacions de manteniment de les instal·lacions.   En els diferents annexos del RD 865/2003 es donen els procediments per al manteniment de determinades instal·lacions, indicant la periodicitat de les operacions que s'han de realitzar en cadascuna d'elles.   Per al manteniment d'instal·lacions interiors d'aigua calenta sanitària (ACS) i

Sistema de pasteurització de l’aigua contra la legionel·la

El sistema físic de tractament de la legionel·la, LEGIOPACK que comercialitza MICRONELA és un sistema de pasteurització de l'aigua sanitària que treballa de forma ininterrompuda per eliminar la legionel·la de l'ACS i de la xarxa, i que a més produeix aigua calenta sanitària en semi-instantani (sense acumulació), aprofitant l'energia que aporta la caldera de la instal·lació.   Amb això: es destrueixen els bacteris de la legionel·la de forma permanent. es realitza un tractament global de

RD865/2003 per a la prevenció i control de la legionel·losi. Normativa vigent antilegionel·la.

La legislació que regula els tractaments antilegionel·la a realitzar en els diferents tipus d'instal·lacions d'àmbit nacional es desenvolupa principalment en el RD865/2003, del 4 de juliol. Si bé s'estan esperant modificacions al mateix, des d'una perspectiva més estricta, de moment és la norma que preval per assegurar la qualitat sanitària de l'aigua respecte a la prevenció i control de la legionelosi.   A nivell estatal també podem consultar: 1. la Guia Tècnica per a la

La pasteurització en continu en la producció del ACS per la prevenció de la legionel·la. El sistema LEGIOPACK. Descripció de l’equip.

El sistema LEGIOPACK es basa en un sistema físic de desinfecció en continu de l'Aigua Calenta Sanitària present en una instal·lació, per tant, preserva les característiques físic-químiques inicials de l'aigua sanitària destinada al consum humà sense deteriorar les instal·lacions antigues, aspecte important que preocupa als departaments de manteniment del sector sanitari i hoteler, entre d'altres.   Amb l'aportació d'energia procedent de la caldera i a través d'un sistema de dos bescanviadors de plaques, produeix aigua

Ha tingut lloc el VI Congrés de Legionel·la i Qualitat Ambiental.

La sisena edició del Congrés Nacional de Legionel·la i Qualitat Ambiental, va tenir lloc els dies 11 i 12 de Febrer a l'edifici del Vapor Universitari de Terrassa.   Amb una excel·lent organització i amb especialistes de prestigi provinents de tota Espanya, es van exposar en diferents ponències, des de temes legislatius, fins a mètodes de detecció de la legionel·la, iniciatives, estratègies i experiències que permeten garantir l'entorn ambiental dels edificis, la contaminació dels quals