Control i prevenció de Legionella. Amb quina periodicitat s’han de fer les operacions de manteniment de les instal·lacions d’ACS i AFCH? RD865/2003, annex 3. Normativa antilegionel·la.

per micronela | | Normativa Legionel·la
Una de les preguntes reiteratives en les diferents visites als titulars i responsables de les instal·lacions és la de saber amb quina periodicitat hauran de realitzar-se les operacions de manteniment…
Continuar llegint>>

Sistema de pasteurització de l’aigua contra la legionel·la

per micronela | | Producte Legiopack
El sistema físic de tractament de la legionel·la, LEGIOPACK que comercialitza MICRONELA és un sistema de pasteurització de l'aigua sanitària que treballa de forma ininterrompuda per eliminar la legionel·la de…
Continuar llegint>>

RD865/2003 per a la prevenció i control de la legionel·losi. Normativa vigent antilegionel·la.

per micronela | | Normativa Legionel·la
La legislació que regula els tractaments antilegionel·la a realitzar en els diferents tipus d'instal·lacions d'àmbit nacional es desenvolupa principalment en el RD865/2003, del 4 de juliol. Si bé s'estan esperant…
Continuar llegint>>

La pasteurització en continu en la producció del ACS per la prevenció de la legionel·la. El sistema LEGIOPACK. Descripció de l’equip.

per micronela | | Producte Legiopack
El sistema LEGIOPACK es basa en un sistema físic de desinfecció en continu de l'Aigua Calenta Sanitària present en una instal·lació, per tant, preserva les característiques físic-químiques inicials de l'aigua…
Continuar llegint>>

Ha tingut lloc el VI Congrés de Legionel·la i Qualitat Ambiental.

per micronela | | Esdeveniments
La sisena edició del Congrés Nacional de Legionel·la i Qualitat Ambiental, va tenir lloc els dies 11 i 12 de Febrer a l'edifici del Vapor Universitari de Terrassa.   Amb…
Continuar llegint>>