Solució Integral per a la producció de Calefacció i ACS sense legionel·la. Els equips autònoms Sanipack.

per micronela | | Producte Sanipack
Com produir calefacció i ACS amb una solució antilegionela incorporada?   Fruit de la col·laboració de MICRONELA i ALDINGAS estem en condicions d'oferir al mercat un sistema ideal per a…
Continuar llegint>>

Tractament de la Legionel·la en ACS. Un sistema alternatiu de l’ús dels biocides pel control i prevenció de la legionel·losis.

per micronela | | Producte Legiopack
Entre molts altres mètodes, la pasteurització en continu de l'aigua calenta sanitària és un dels mètodes més efectius per al tractament i prevenció de la Legionel·la en l'ACS.   Quan…
Continuar llegint>>

Tractament, control i prevenció de la legionel·la. De què és responsable el titular de la instal·lació?. Normativa legionel·la.

per micronela | | Normativa Legionel·la
Abans de començar una consideració imprescindible, qui és el titular d'una instal·lació?.   Estem parlant d'una persona física o jurídica que figura com a responsable davant l'Administració, de les obligacions…
Continuar llegint>>

Som noticia a la revista “HH Equipamiento Sociosanitario”, abril 2015.

per micronela | | Micronela premsa
La revista "HH Equipamiento Sociosanitario" es va començar a editar fa 10 anys i actualment és el punt de trobada entre fabricants, distribuïdors, instal·ladors i directors, propietaris i responsables de…
Continuar llegint>>