Solució Integral per a la producció de Calefacció i ACS sense legionel·la. Els equips autònoms Sanipack.

Com produir calefacció i ACS amb una solució antilegionela incorporada?   Fruit de la col·laboració de MICRONELA i ALDINGAS estem en condicions d'oferir al mercat un sistema ideal per a la producció de calefacció i ACS pasteuritzada en continu per al tractament de la legionel·la per als sectors hotelers, sanitaris i esportius.   Es tracta d'un equip autònom, SANIPACK, que integra la generació de calor, el servei de calefacció i la producció d'ACS lliure de

Tractament de la Legionel·la en ACS. Un sistema alternatiu de l’ús dels biocides pel control i prevenció de la legionel·losis.

Entre molts altres mètodes, la pasteurització en continu de l'aigua calenta sanitària és un dels mètodes més efectius per al tractament i prevenció de la Legionel·la en l'ACS.   Quan volem desinfectar tèrmicament una instal·lació estem tractant d'eliminar els bacteris de l'aigua, augmentant la temperatura de la mateixa.   Perquè un tractament en continu? Quan realitzem un “xoc tèrmic” en la instal·lació, que és un dels mètodes de desinfecció indicats en la legislació vigent (RD865/2003),

Tractament, control i prevenció de la legionel·la. De què és responsable el titular de la instal·lació?. Normativa legionel·la.

Abans de començar una consideració imprescindible, qui és el titular d'una instal·lació?.   Estem parlant d'una persona física o jurídica que figura com a responsable davant l'Administració, de les obligacions imposades en la normativa i reglamentació vigent i que pot ser el propietari, arrendatari, administrador, gestor o qualsevol altra, el títol de la qual li confereixi aquesta responsabilitat.   Pel que fa al tractament, control i prevenció de la legionel·la, i segons el Reial Decret

Som noticia a la revista “HH Equipamiento Sociosanitario”, abril 2015.

La revista "HH Equipamiento Sociosanitario" es va començar a editar fa 10 anys i actualment és el punt de trobada entre fabricants, distribuïdors, instal·ladors i directors, propietaris i responsables de compres d'hospitals, centres geriàtrics, clíniques, policlíniques. És una eina per ajudar al sector sociosanitari a decidir sobre temes d'equipament, productes i solucions d'infraestructures necessàries en aquest àmbit de mercat.   Micronela,SCP ens presentem al mercat de nou, aprofitant l'amable invitació d'aquesta revista d'impressió trimestral, amb