RD 865/2003, del 4 de juliol. Article, 13. “Mètodes de tractament de les instal·lacions”.

  Ens interessa especialment l'article 13 del Real Decreto ja que fa esment: “ dels mètodes de tractament de les instal·lacions, entre ells els sistemes físics que no precisen d'autorització específica però que han de ser de provada eficàcia, havent-se de verificar el seu correcte funcionament periòdicament. “   El nostre LEGIOPACK és un sistema físic ja que “desinfecta mitjançant temperatura amb la finalitat de destruir la càrrega bacteriològica de l'aigua sense productes químics, ni electro-químics”.