Prevenció de la legionel·losi per mitjà de la pasteurització en continu de l’ ACS.

L'article 6 del Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, fa referència a les “Mesures preventives: principis generals”. Es basa en dos principis fonamentals, sent el segon d'ells “evitar les condicions que afavoreixen la supervivència i multiplicació, mitjançant el control de la temperatura de l'aigua i la desinfecció contínua de la mateixa”.   Amb el nostre equip Legiopack aconseguim controlar la temperatura i a més la desinfecció de l'aigua.  La principal característica que aporta aquest

Perquè és necessari elaborar un pla d’autocontrol en instal·lacions de risc de propagació de la Legionel·la?

En entorns carregats d'aerosols que poden estar contaminats amb Legionel·la és necessari i possible definir els perills potencials i elaborar un pla d'autocontrol que s'adeqüí a les característiques particulars de cada instal·lació.   És millor tractar cada instal·lació com a “única”, no copiant, ni utilitzant plans d'altres instal·lacions o equips, per molt similars que semblin les instal·lacions. Cadascuna d'aquestes ha de ser analitzada independentment i tenint en compte els equips, i les seves pròpies característiques.