Manteniment dels equips Legiopack, pasteuritzadors per la eliminació de la legionel·la en circuits d’aigua calenta sanitària.

per micronela | | Producte Legiopack
El manteniment dels equips LEGIOPACK és molt senzill i econòmic.   Micronela recomana fer una visita anual per comprobar el funcionament correcte de tots els components de l'equip.  Un cop…
Continuar llegint>>