Manteniment dels equips Legiopack, pasteuritzadors per la eliminació de la legionel·la en circuits d’aigua calenta sanitària.

El manteniment dels equips LEGIOPACK és molt senzill i econòmic.   Micronela recomana fer una visita anual per comprobar el funcionament correcte de tots els components de l'equip.  Un cop es faci la revisió a l'instal·lació del nostre client, es valorarà l'opció de realitzar, en cas de que sigui necessari, la neteja dels bescanviadors de plaques.  En aquest cas es faria una oferta apart.   La visita recomanada consta de:   comprovar el funcionament del