El sistema Legiopack garanteix la destrucció permanent de la “Legionel·la”.

per micronela | | Producte Legiopack
El sistema físic Legiopack és un concepte que garanteix la destrucció permanent de la Legionel·la present en els sistemes de producció d'aigua calenta i en els seus circuits de distribució.…
Continuar llegint>>