El sistema Legiopack garanteix la destrucció permanent de la “Legionel·la”.

El sistema físic Legiopack és un concepte que garanteix la destrucció permanent de la Legionel·la present en els sistemes de producció d'aigua calenta i en els seus circuits de distribució.   Si la xarxa de distribució és equilibrada i amb recirculació els equips Legiopack asseguren la pasteurització en continu per evitar el creixement de la Legionel·la en circuits d'ACS i també asseguren la producció instantània d'ACS.   Les principals característiques del sistema són, entre altres