Que cal perquè la Legionel·la pugui infectar a les persones?

Per ser infectats per Legionel·la, a part que ha d'haver-hi un reservori d'aigua, aquest s'ha d'amplificar per mitjà de les xarxes de conducció artificial d'aquesta.   Ha d'arribar a nosaltres en forma d'aerosols (microgotes a dutxes, torres de refrigeració, piscines en moviment...), és a dir si es dispersa a l'aire i entra dins del nostre sistema respiratori, pot produir-nos infeccions (pneumònies). És una malaltia que es desenvolupa sobretot en països industrialitzats de manera més elevada.