Micronela aporta solucions de tecnologia especialitzada, els equips Legiopack.

En general, s'admet la gran dificultat que presenta l'eliminació de la Legionel·la, quan ha entrat a una instal·lació i l'ha colonitzat en major o menor grau.   Per garantir l'absència de contaminació de Legionel·la en una instal·lació, hi ha 3 factors determinants a tenir en compte que són: Evitar que el bacteri penetri a la instal·lació. Mantenir l'ACS amb una temperatura prou elevada per tal d'impedir el seu creixement i proliferació. Garantir una circulació continua en la xarxa ACS per tal d'evitar els estancaments de l'aigua.   Micronela aposta

Hospital Santa Tecla de Tarragona, un altre hospital que incorpora un Legiopack a les seves instal·lacions.

El passat 31.10 al diari "Notíciestgn" de Tarragona, es va publicar una notícia sobre la instal·lació d'un dels nostres equips Legiopack a les  instal·lacions del Hospital Santa Tecla de Tarragona, per  tal d'eliminar i prevenir la legionel·la en els seus circuits d'Acs, sense necessitat d'additius químics.   Aquí en teniu l'enllaç: http://www.noticiestgn.cat/2017/10/31/lhospital-de-santa-tecla-incorpora-el-darrer-avenc-tecnologic-en-la-prevencio-de-la-legionella/   Cal destacar els punts principals tractats a l'article i que corresponen als principals avantatges del sistema físic Legiopack pel tractament, prevenció, control