Vigilància dels Punts de Control Crítics al Pla d’Autocontrol.

Per poder comprovar que un punt de control establert en el pla d'Autocontrol està dins dels límits crítics establerts, s'estableix un sistema de vigilància dels anomenats Punts de Control Crítics.   Com detectem a temps qualsevol desviació? Doncs realitzant proves o observacions que ens permetin conèixer a cada moment possibles desviacions en aquests punts. Cal fer sempre referencia als límits crítics, sent aquests, els valors que s'han de vigilar. Hem d'assegurar-nos que el procés sencer