Un segon equip Legiopack per a la Clínica Corachan de Barcelona.

  La Clínica Corachan ha invertit en un nou equip Legiopack LG11 solar com a equipament de reserva.   Per al tractament de la legionel·la la clínica ja tenen un Legiopack LG11 solar que subministra aigua a 160 habitacions, cuina i vestidor del personal funcionant des de juliol de 2017.   Amb una potència mínima en primari de 313 kW i amb un volum de la unitat de pasteurització de 320 litres, produïm un cabal