Compliment “Real Decreto 865/2003”

Venda equip Legiopack

Pla d’Autocontrol

Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control

Auditories d’instal•lacions

Llibre de Registre

Neteges i desinfeccions
de bescanviadors de plaques, dipòsits d’aigua freda, acumuladors d’ACS

Recollida mostres d’aigua

Suport tècnic telefònic 24 h

Assessorament tècnic i legal
dels tràmits administratius amb l’Autoritat Sanitària

Cursos de formació

Manteniment equip Legiopack

Hospitals, clíniques, CAPs i residències geriàtriques
Hospitals, clíniques, CAP i residències geriàtriques
Hotels, paradors, hostals i càmpings
Hotels, paradors, hostals i càmpings
Poliesportius, gimnasos i piscines
Poliesportius, gimnasos i piscines
Mapa Clients Micronela