Legiopack, l’opció intel·ligent.

Què és Legiopack?
Un sistema físic de producció i tractament en continu de l’aigua calenta d’ús sanitari per a la prevenció de la legionel•la.
Com funciona?
Legiopack elimina el bacteri de la legionel•la a través de l’escalfament de l’aigua a 70º i mantenint la temperatura durant 2 minuts.
Per què és la millor solució antilegionel•la en ACS?
– Estalvi energètic a través de la pasteurització contínua, sense augmentar en consum energètic.
– Estalvi en el consum d’aigua.
– Equip compacte que estalvia espai.
– Fàcil adaptació a instal•lacions noves i renovació d’instal•lacions existents.
– Fàcil manteniment.
– Equip personalizable.
– Fàcilment integrable amb sistemes d’energies renovables.
– No utilitza additius químics, i s,eviten riscos per al personal de manteniment.
– No produeix abocaments contaminants al clavegueram.
– Manté les característiques fisicoquímiques inicials de l’aigua sanitària destinada al consum humà.
– Permet realitzar xoc tèrmic.