Legiopack i Sanipack

Equips i serveis per al tractament, control i prevenció de la legionel·la en circuits d’ACS amb tecnologia especialitzada. 

Productes i serveis eficients i sostenibles que compleixen amb la Normativa vigent de legionel·la i que ofereixen solucions segures i personalitzables

Legiopack

Sistema físic de tractament de la legionel·la mitjançant la pasteurització per a instal·lacions d’ACS.

Sanipack

Equip autònom de producció d’ACS i Calefacció amb solució antilegionella incorporada.

Serveis

Assessorament i acompanyament personalitzat en tot el relacionat amb la legionel·la.

Les últimes notícies del blog