Sobre la nostra empresa

Dedicació exclusiva a combatre legionela

Dedicació exclusiva a combatre la legionel·la

+15 anys d'experiencia

+15
anys d’experiència

+200 projectes realitzats

+200
projectes
realitzats

Experts en les 27 normatives espanyoles

Experts en les 27 normatives espanyoles

Formació impartida a la Agencia de Salut Pública

Formació impartida a l’Agència de Salut Pública

Productes ecològicament sostenibles

Productes ecològicament sostenibles

Els nostres Serveis 360º

Compliment “Real Decreto 865/2003”

Venda equip Legiopack

Pla d’Autocontrol

Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control

Auditories d’instal•lacions

Llibre de Registre

Neteges i desinfeccions
de bescanviadors de plaques, dipòsits d’aigua freda, acumuladors d’ACS

Recollida mostres d’aigua

Suport tècnic telefònic 24 h

Assessorament tècnic i legal
dels tràmits administratius amb l’Autoritat Sanitària

Cursos de formació

Manteniment equip Legiopack

Hospitals, clíniques, CAPs i residències geriàtriques
Hospitals, clíniques, CAP i residències geriàtriques
Hotels, paradors, hostals i càmpings
Hotels, paradors, hostals i càmpings
Poliesportius, gimnasos i piscines
Poliesportius, gimnasos i piscines
Mapa Clients Micronela

Legiopack, l'opció intel·ligent.

Què és Legiopack?
Un sistema físic de producció i tractament en continu de l’aigua calenta d’ús sanitari per a la prevenció de la legionel•la.
Com funciona?
Legiopack elimina el bacteri de la legionel•la a través de l’escalfament de l’aigua a 70º i mantenint la temperatura durant 2 minuts.
Per què és la millor solució antilegionel•la en ACS?
– Estalvi energètic a través de la pasteurització contínua, sense augmentar en consum energètic.
– Estalvi en el consum d’aigua.
– Equip compacte que estalvia espai.
– Fàcil adaptació a instal•lacions noves i renovació d’instal•lacions existents.
– Fàcil manteniment.
– Equip personalizable.
– Fàcilment integrable amb sistemes d’energies renovables.
– No utilitza additius químics, i s,eviten riscos per al personal de manteniment.
– No produeix abocaments contaminants al clavegueram.
– Manté les característiques fisicoquímiques inicials de l’aigua sanitària destinada al consum humà.
– Permet realitzar xoc tèrmic.

Preguntes Freqüents

Què haig de fer per complir amb la normativa?
Posar-se en contacte amb nosaltres enviant un email a info@micronela.com o trucant a la Mar Martínez al +34 609.388.274 i un tècnic especialista de la nostra empresa els visitarà per fer un diagnòstic de la seva instal•lació.
Un manteniment higiènic sanitari adequat de les instal•lacions garanteix l’eliminació total de la legionel•la?
Quan es parla de legionel•la, cal destacar que “el risc zero NO existeix”. El bacteri es troba a la naturalesa i, per tant, és impossible eradicar-lo.
No obstant això, s’ha d’aplicar un adequat Pla d’Autocontrol que permetrà mantenir el bacteri per sota del nivell de risc.
Hi ha molts establiments afectats per legionel•la?
A Espanya hi ha cada any uns 1.200 casos de legionel·losi
Existeixen nombrosos estudis realitzats en diferents sectors. El resultat en tots ells, és que existeixen moltes instal•lacions afectades.
L’hàbitat natural de la legionel·la són els reservoris naturals d’aigua com els rius, llacs, embassaments, etc. Sense massa dificultats, el bacteri colonitza els sistemes d’aigua gestionats per l’home, on troba les condicions adequades per a la seva multiplicació.
Pot un usuari que hagi agafat legionel.losi en el meu establiment demandar-me als tribunals?

Si les analítiques realitzades demostren la presència de legionel·la del mateix tipus que la que li ha ocasionat la malaltia, l’usuari podrà iniciar la demanda. Aquesta prosperarà en cas de no complir-se amb la normativa vigent sobre prevenció i control de la legionel·losi. I pot acabar en indemnitzacions per responsabilitat civil, i fins i tot, com ja s’ha vist, per via penal. Si en canvi es demostra que s’està complint amb la legalitat, es considerarà que no hi ha cap tipus de negligència i que el brot ha estat accidental.

Poden saber les autoritats sanitàries si un usuari ha agafat la legionel·losi en el meu establiment? Com?
Sí, ho poden saber. Des del 1996 la legionel·losi és una Malaltia de Declaració Obligatòria. La declaració correspon als metges davant la sospita d’un cas.
Existeixen diverses fonts de notificació:

 • La Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (RENAVE) recull els resultats de la recerca dels brots per les autoritats de salut pública en les C.A.
 • Sistema d’informació microbiològic (SIM) que recull informació detallada sobre patologia infecciosa confirmada per laboratori i amb criteris diagnòstics d’infecció recent.
 • Grup Europeu de Vigilància de legionel·losi (ELDSNet), que coordina la vigilància de legionel·losi associada a viatjar a Europa.
 • Informació procedent del Centre Nacional de Microbiologia.

S’analitzen els hàbits i costums del pacient, amb la finalitat de determinar a quines instal·lacions de risc ha estat exposat. En els establiments sospitosos, es realitzarà una inspecció per part de les autoritats sanitàries, en la qual es realitzaran analítiques per detectar si hi ha presència del bacteri en les instal·lacions i, a més a més, si la soca detectada correspon amb la que ha provocat la malaltia.

Què pot passar si no compleixo la normativa sobre prevenció i control de la legionel·losi?
Si les autoritats sanitàries detecten l’incompliment, obriran un expedient i establiran uns terminis per al compliment de tots els requisits legals que estableix la normativa. En cas de no complir-se, es considerarà com a infracció greu o molt greu, en funció dels fets, i es rebrà la sanció.
Quina responsabilitat tinc com a gerent d’una instal·lació si sorgeix un brot de legionel·losi?

La responsabilitat màxima recau sobre el titular de la instal·lació. Aquest és el responsable del compliment del que es disposa en la normativa vigent i que es duguin a terme els programes de manteniment periòdic, les millores estructurals i funcionals de les instal·lacions, així com del control de la qualitat microbiològica i fisicoquímica de l’aigua, amb la finalitat que no representin un risc per a la salut pública.

La contractació d’un servei de manteniment extern no eximeix al titular de la instal·lació de la seva responsabilitat.

Quin és el valor econòmic d’un brot, incloent les reclamacions?

S’han de valorar els costos provocats per la recerca i gestió dels Serveis de Sanitat Ambiental, i els costos per atenció sanitària ambulatòria i ingressos hospitalaris.

Per exemple, un brot en el Sud de Londres, amb 14 persones afectades, cap mort, però en què totes les persones van necessitar ingrés hospitalari, els costos derivats per recerca i gestió del brot van ser de 97.780 € i els d’atenció hospitalària de 578.000 €.

Existeixen sentències a Espanya?

Sí, existeixen diverses sentències, entre elles:

 • Hotel Macarena. Es va produir un brot a l’estiu del 2009, i va provocar 15 afectats i 4 morts. Es van imputar a 7 persones: director de l’hotel, 2 operaris de manteniment de l’hotel, al responsable de manteniment de la cadena hotelera, al tècnic de l’empresa de manteniment, a la directora de l’empresa de manteniment i al responsable tècnic de l’empresa de manteniment.
  L’acusació particular va sol·licitar 9 anys i mig de presó per a aquestes persones, a les quals es responsabilitzà de la falta de manteniment que va causar un brot de legionel·la i varen haver de pagar una indemnització superior als 400.000 €.
 • Club de Gel de Benalmàdena. Brot de legionel·la amb el resultat de 38 afectats i 3 morts. Es va haver d’indemnitzar amb 300.000 € als morts i amb entre 700-2.000 € als afectats en concepte de seqüeles i dies impeditius.
 • Aigua Club Termal a Tenerife. Centre d’Aigües Termals on no existia cap programa de manteniment per a la prevenció de la legionel·losi. Es van detectar positius a la piscina de tonificació, rosada mineral, bany termal d’hidromassatge, piscina, gimnàs i bany turc. Sentència de 14.342 € per provocar la malaltia.
 • Hospital General de València. Allí va ingressar un pacient per fer-se unes proves rutinàries i un mes més tard va morir. Es demostra que el pacient va contreure la legionel·la durant aquest període. Es va haver d’indemnitzar amb 12.000 €.
 • Ondunova, S.A. Va morir un treballador que va estar exposat a contreure la malaltia al seu lloc de treball. Es va demostrar que existia legionel·la en les preses de mostres d’aigua analitzades per l’Autoritat Sanitària. Es va considerar un accident de treball i l’asseguradora va haver de pagar a la seva vídua una pensió vitalícia i una indemnització, i els fills del mort van rebre una pensió d’orfandat.

Blog


Què és la legionel·la?

Ja ho havíem comentat en algun article anterior, però repetim explicacions. Es tracta d'un bacteri, principalment "Legionel·la pneumophila" que es troba àmpliament en ambients aquosos naturals i artificials a partir dels quals es poden infectar instal·lacions de tota mena des de torres de refrigeració fins a circuits d'aigua sanitària, fonts ornamentals, dipòsits d'aigua, piscines, reg per aspersió... que són instal·lacions susceptibles, per les seves condicions, a afavorir la proliferació del bacteri. Legionel·losi és el terme genèric

Llegeix més articles al nostre blog

Veure el blog

Contacte

  El vostre nom

  El vostre email

  El vostre missatge

  Carrer de les vinyes, 8B
  08290 Cerdanyola del Vallès
  Barcelona
  micro_contact