Preguntes Freqüents

Des de Micronela t’ajudem amb tot el relacionat amb la Normativa. Aquí trobaràs els dubtes més habituals, que actualitzarem a mesura que sigui necessari.

Què haig de fer per a complir amb la normativa?

Posar-se en contacte amb nosaltres enviant un email a info@micronela.com o trucant a Mar Martínez al +34 609.388.274 i un tècnic especialista de la nostra empresa els visitarà per a fer un diagnòstic de la seva instal·lació.

Un manteniment higiènic sanitari adequat de les instal·lacions garanteix l’eliminació total de la legionel·la?

Quan es parla de la legionel·la, cal destacar que “el risc zero no existeix”.  El bacteri es troba en la naturalesa i , per tant, és impossible erradicar-lo.  No obstant això s’ha d’aplicar un adequat Pla d’Autocontrol que permetrà mantenir el bacteri per sota del nivell de risc. 

 

Hi ha molts establiments afectats per la legionel·la?

A Espanya hi ha cada any uns 1.200 casos de legionel·losi.
Existeixen nombrosos estudis realitzats en diferents sectors. El resultat en tots ells, és que existeixen moltes instal·lacions afectades.
L’hàbitat natural de la legionel·la són els reservorios naturals d’aigua com a rius, llacs, embassaments, etc. Sense massa dificultats, el bacteri colonitza els sistemes d’aigua gestionats per l’home, on troba les condicions adequades per a la seva multiplicació

 

Pot un usuari que hagi agafat legionel·losi en el meu establiment demandar-me als tribunals?

Si les analítiques realitzades demostren la presència de Legionel·la del mateix tipus que la que li ha ocasionat la malaltia, l’usuari podrà iniciar la demanda. Aquesta prosperarà en cas de no complir-se amb la normativa vigent sobre prevenció i control de la legionel·losi. I pot acabar en indemnitzacions per responsabilitat civil, i fins i tot, com ja s’ha vist, per via penal.
Si en canvi es demostra que s’està complint amb la legalitat, es considerarà que no hi ha cap mena de negligència i que el brot ha estat accidental.

Poden saber les autoritats sanitàries si un usuari ha agafat legionel·losi en el meu establiment? Com?

Sí, ho poden saber. Des de 1996 la legionel·losi és una Malaltia de Declaració Obligatòria. La declaració correspon als metges davant la sospita d’un cas.

Existeixen diverses fonts de notificació:

  • La Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (RENAU) recull els resultats de la recerca dels brots per les autoritats de salut pública en les C.A.
  • Sistema d’informació microbiològic (SIM) que recull informació detallada sobre patologia infecciosa confirmada per laboratori i amb criteris diagnòstics d’infecció recent.
  • Grup Europeu de Vigilància de Legionel·losi (ELDSNet), que coordina la vigilància de legionel·losi associada a viatjar a Europa.
  • Informació procedent del Centre Nacional de Microbiologia.

S’analitzen els hàbits i costums del pacient, amb la finalitat de determinar a quines instal·lacions de risc ha estat exposat. En els establiments sospitosos, es realitzarà una inspecció per part de les autoritats sanitàries, en la qual es realitzaran analítiques per a detectar si hi ha presència del bacteri en les instal·lacions, i a més si el cep detectat correspon amb la que ha provocat la malaltia.

Què pot passar si no compleixo la normativa sobre prevenció i control de la legionel·losi?

Si les autoritats sanitàries detecten l’incompliment, obriran un expedient establint uns terminis per al compliment de tots els requisits legals que estableix la normativa. En cas de no complir-se, es considerarà com a infracció greu o molt greu, en funció dels fets, i es rebrà la sanció.

Quina responsabilitat tinc com a gerent d’una instal·lació si sorgeix un brot de legionel·losi?

La responsabilitat màxima recau sobre el titular de la instal·lació. Aquest és el responsable del compliment del que es disposa en la normativa vigent i que es duguin a terme els programes de manteniment periòdic, les millores estructurals i funcionals de les instal·lacions, així com del control de la qualitat microbiològica i físic-química de l’aigua, amb la finalitat que no representin un risc per a la salut pública. La contractació d’un servei de manteniment extern no eximeix al titular de la instal·lació de la seva responsabilitat. L’arrendament a tercers, tampoc.

Quin és el valor econòmic d’un brot, incloent les reclamacions?

S’han de valorar els costos provocats per la recerca i gestió dels Serveis de Sanitat Ambiental i els costos per atenció sanitària ambulatòria i ingressos hospitalaris. Per exemple, un brot en el sud de Londres, amb 14 persones afectades, cap mort, però en què totes les persones van necessitar d’ingrés hospitalari, els costos derivats per recerca i gestió del brot van ser de 97.780 € i els d’atenció hospitalària de 578.000 €.

Existeixen sentències a Espanya?

Sí, existeixen diverses sentències, entre elles :

  • Hotel Macarena. Es va produir un brot a l’estiu del 2009 provocant 15 afectats i 4 morts. Es van imputar a 7 persones: director de l’hotel, 2 operaris de manteniment de l’hotel, al responsable de manteniment de la cadena hotelera, al tècnic de l’empresa de manteniment, a la directora de l’empresa de manteniment i al responsable tècnic de l’empresa de manteniment. L’acusació particular va sol·licitar 9 anys i mig de presó per a aquestes persones, a les quals es responsabilitza de falta de manteniment que va causar un brot de legionel·la i una indemnització superior als 400.000 €.
  • Club de Gel de Benalmàdena. Brot de legionel·la amb el resultat de 38 afectats i 3 morts. Es va haver d’indemnitzar amb 30.000 € als morts i amb entre 700-2.000 € als afectats en concepte de seqüeles i dies impeditius.
  • Aigua Club Termal a Tenerife. Centre d’Aigües Termals on no existia cap programa de manteniment per a la prevenció de la legionel·losi. Es van detectar positius en la pileta de tonificació, rosada mineral, bany termal d’hidromassatge, piscina, gimnàs i bany turc. Sentència de 14.342 € per provocar la malaltia.
  • Hospital General de València. Allí va ingressar un pacient per a fer-se unes proves rutinàries i un mes més tard va morir. Es demostra que el pacient va contreure la legionel·la durant aquest període. Es va haver d’indemnitzar amb 12.000 €.
  • Ondunova, S. a. Va morir un treballador que va estar exposat a contreure la malaltia en el seu lloc de treball. Es va demostrar que existia legionel·la en les preses de mostres d’aigua analitzades per l’Autoritat Sanitària. Es va considerar un accident de treball i l’asseguradora va haver de pagar a la seva vídua una pensió vitalícia i una indemnització, i els fills del mort van rebre una pensió d’orfandat.

També et pot interessar…

Sanipack

Equip autònom de producció d’ACS i Calefacció amb solució anti-legionella incorporada.

Legiopack

Sistema físic de tractament de la legionel·la mitjançant la pasteurització per a instal·lacions d’ACS.

Serveis

Assessorament i acompanyament personalitzat en tot el relacionat amb la legionel·la.