La pasteurització en continu en la producció del ACS per la prevenció de la legionel·la. El sistema LEGIOPACK. Descripció de l’equip.

El sistema LEGIOPACK es basa en un sistema físic de desinfecció en continu de l’Aigua Calenta Sanitària present en una instal·lació, per tant, preserva les característiques físic-químiques inicials de l’aigua sanitària destinada al consum humà sense deteriorar les instal·lacions antigues, aspecte important que preocupa als departaments de manteniment del sector sanitari i hoteler, entre d’altres.

 

Amb l’aportació d’energia procedent de la caldera i a través d’un sistema de dos bescanviadors de plaques, produeix aigua calenta a 70ºC per eliminar la legionel·la present en la producció i distribució de l’aigua calenta. Instal·lat en una xarxa de distribució equilibrada i amb retorn, el sistema LEGIOPACK assegura la pasteurització en continu i la producció d’aigua calenta en semi-instantani (sense acumulació).

 

Es tracta d’un equip compacte, sense la presència d’acumuladors d’aigua calenta, segons els casos, que redueix els costos d’instal·lació i de manteniment, així com els riscos sanitaris en la multiplicació del bacteri que es produeix en aquests.

 

Aquest sistema compleix les exigències del REIAL DECRET 865/2003, del 4 de juliol. Article 13 ” MÈTODES DE TRACTAMENT DE LES INSTALACIONS”.

 

1. Descripció de l’equip.

 

L’equip està format per un tancament amb portes frontals i panells desmuntables en acer. Incorpora reixetes de ventilació i està preparat per ser instal·lat en l’exterior en cas necessari.

 

En el seu interior es troben situats els components hidràulics i elèctrics de l’equip connectats entre si, que són:

– Dipòsit construït en acer inoxidable 316 L amb boca de mà.
– Ànode electrònic.
– 2 bescanviadors de plaques en acer inox. 316 L.
– Canonades internes en acer inox. 316 L pressfitting.
– Aïllament de canonades en armaflex.
– Central electrònica per al control de la temperatura de pasteurització i sortida a distribució.
– Vàlvula de 3 vies per al control de la temperatura de distribució.
– Vàlvula d’ajust del cabal de tornada.
– Comptador d’aigua calenta consumida.
– Tensió: monofásico 230V-50Hz + terra.
– Interruptor general.
– Armari elèctric cablejat amb: protecció tèrmica i diferencial, transformador 220:24V, controlador elèctric amb mòdul d’operador en panell, presa de corrent i borns de connexió.
– Sondes de temperatura: consigna temperatura de sortida, entrada aigua freda sanitària, entrada aigua retorno instal·lació, sortida aigua calenta a distribució, unitat de pasteurització, circuit primari entrada i sortida.

 

Pot ser subministrat sobre plataforma, en lloc del tancament complet.

 

2.Requisits de funcionament.

 

Temperatura aigua d’entrada (versió solar) = entre 40-45ºC
Pressió d’aigua (circuit A.C.S. i d’aigua freda de xarxa) = 6 bars màxim
Duresa (TH) de l’aigua de la xarxa = < 15 ºF
Temperatura primari calderes = 90ºC
Temperatura pasteurització = 70ºC
Temperatura de distribució = 55/60ºC
Temps de pasteurització = 120 s.

 

FOTOS d’un LEGIOPACK 11 Solar, instal·lat a l’Hospital Provincial de Zamora:

 

Hosp.Prov.Zamora Foto 1

 

Detalls interior:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Tots els nostres equips passen per un rigorós control de qualitat abans de ser lliurats als nostres clients.