El sistema LEGIOPACK es basa en un sistema físic de desinfecció en continu de l’Aigua Calenta Sanitària present en una instal·lació, per tant, preserva les característiques físic-químiques inicials de l’aigua sanitària destinada al consum humà sense deteriorar les instal·lacions antigues, aspecte important que preocupa als departaments de manteniment del sector sanitari i hoteler, entre d’altres.

 

Amb l’aportació d’energia procedent de la caldera i a través d’un sistema de dos bescanviadors de plaques, produeix aigua calenta a 70ºC per eliminar la legionel·la present en la producció i distribució de l’aigua calenta. Instal·lat en una xarxa de distribució equilibrada i amb retorn, el sistema LEGIOPACK assegura la pasteurització en continu i la producció d’aigua calenta en semi-instantani (sense acumulació).

 

Es tracta d’un equip compacte, sense la presència d’acumuladors d’aigua calenta, segons els casos, que redueix els costos d’instal·lació i de manteniment, així com els riscos sanitaris en la multiplicació del bacteri que es produeix en aquests.

 

Aquest sistema compleix les exigències del REIAL DECRET 865/2003, del 4 de juliol. Article 13 ” MÈTODES DE TRACTAMENT DE LES INSTALACIONS”.

 

1. Descripció de l’equip.

 

L’equip està format per un tancament amb portes frontals i panells desmuntables en acer. Incorpora reixetes de ventilació i està preparat per ser instal·lat en l’exterior en cas necessari.

 

En el seu interior es troben situats els components hidràulics i elèctrics de l’equip connectats entre si, que són:

– Dipòsit construït en acer inoxidable 316 L amb boca de mà.
– Ànode electrònic.
– 2 bescanviadors de plaques en acer inox. 316 L.
– Canonades internes en acer inox. 316 L pressfitting.
– Aïllament de canonades en armaflex.
– Central electrònica per al control de la temperatura de pasteurització i sortida a distribució.
– Vàlvula de 3 vies per al control de la temperatura de distribució.
– Vàlvula d’ajust del cabal de tornada.
– Comptador d’aigua calenta consumida.
– Tensió: monofásico 230V-50Hz + terra.
– Interruptor general.
– Armari elèctric cablejat amb: protecció tèrmica i diferencial, transformador 220:24V, controlador elèctric amb mòdul d’operador en panell, presa de corrent i borns de connexió.
– Sondes de temperatura: consigna temperatura de sortida, entrada aigua freda sanitària, entrada aigua retorno instal·lació, sortida aigua calenta a distribució, unitat de pasteurització, circuit primari entrada i sortida.

 

Pot ser subministrat sobre plataforma, en lloc del tancament complet.

 

2.Requisits de funcionament.

 

Temperatura aigua d’entrada (versió solar) = entre 40-45ºC
Pressió d’aigua (circuit A.C.S. i d’aigua freda de xarxa) = 6 bars màxim
Duresa (TH) de l’aigua de la xarxa = < 15 ºF
Temperatura primari calderes = 90ºC
Temperatura pasteurització = 70ºC
Temperatura de distribució = 55/60ºC
Temps de pasteurització = 120 s.

 

FOTOS d’un LEGIOPACK 11 Solar, instal·lat a l’Hospital Provincial de Zamora:

 

Hosp.Prov.Zamora Foto 1

 

Detalls interior:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Tots els nostres equips passen per un rigorós control de qualitat abans de ser lliurats als nostres clients.