Els controls de les instal·lacions són necessaris per al compliment del RD865/2003.

per micronela | | Normativa Legionel·la, Pla d'autocontrol
Segons les dades del Centre Nacional d'Epidemiologia de l'Institut de salut Carlos III , en 2017 es van registrar a Espanya prop de 1500 casos de legionelosi. Ja només a…
Continuar llegint>>

Vigilància dels Punts de Control Crítics al Pla d’Autocontrol.

per micronela | | Pla d'autocontrol
Per poder comprovar que un punt de control establert en el pla d'Autocontrol està dins dels límits crítics establerts, s'estableix un sistema de vigilància dels anomenats Punts de Control Crítics.…
Continuar llegint>>

Pla d’Autocontrol. Definim els criteris de control del punts de control crítics de la instal·lació.

per micronela | | Pla d'autocontrol
  Com ben sabeu, a Micronela estem especialitzats en l'elaboració dels Plans d'Autocontrol de les instal·lacions, entre altres dels serveis que oferim.   Per realitzar un bon Pla d'Autocontrol, és…
Continuar llegint>>

Pla d’autocontrol. Un altre punt important, la identificació dels perills.

per micronela | | Pla d'autocontrol
Dèiem fa un temps quan definíem “perill” que és la condició que es pot donar en una instal·lació i que provoca que l'aigua que circula per ella no sigui segura…
Continuar llegint>>

Pla D’Autocontrol. Diagrama de flux.

per micronela | | Pla d'autocontrol
La descripció del complet procés al que es sotmet l'aigua des de la seva entrada al circuit fins a la seva sortida de la instal·lació és importantíssim, ja que no…
Continuar llegint>>

La importància de l’equip de treball en l’el·laboració d’un pla d’autocontrol.

per micronela | | Pla d'autocontrol
Quan som contractats per dissenyar un pla d'autocontrol d'una instal·lació, el client ha de tenir clar que per a la seva realització és necessària la creació d'un equip de treball…
Continuar llegint>>

Perquè és necessari elaborar un pla d’autocontrol en instal·lacions de risc de propagació de la Legionel·la?

per micronela | | Pla d'autocontrol
En entorns carregats d'aerosols que poden estar contaminats amb Legionel·la és necessari i possible definir els perills potencials i elaborar un pla d'autocontrol que s'adeqüí a les característiques particulars de…
Continuar llegint>>

Plans d’autocontrol. Terminologia que ens podem trobar.

per micronela | | Pla d'autocontrol
Per a la prevenció de la legionelosi és bàsic que les instal·lacions de risc estiguin en perfecte estat de neteja i manteniment. Per a això s'estableix un sistema d'autocontrol basat…
Continuar llegint>>