Pla D’Autocontrol. Diagrama de flux.

La descripció del complet procés al que es sotmet l’aigua des de la seva entrada al circuit fins a la seva sortida de la instal·lació és importantíssim, ja que no incloure una etapa pot fer que ens deixem d’indicar un perill significatiu de la mateixa.

 

A més de parlar amb la persona coneixedora de la instal·lació, podem usar un esquema hidràulic d’aquesta, havent de revisar tot el circuit d’aigua freda i calenta, el circuit de refrigeració, …etc i enumerant en el mateix tots els elements que anem trobant.

 

Es descriurà en el diagrama de flux els punts d’entrada de l’aigua, així com els punts d’utilització i sortida (aixetes, dutxes, vapor torre…) i descriurem si l’aigua prové de la xarxa o d’un altre origen (pou..).

 

Les zones mortes o de difícil accés són especialment importants d’assenyalar, així com el tipus de material de construcció dels diferents elements i equips.

 

Si hi ha torres, s’indicarà la seva ubicació exacta i la seva distància a les preses d’aire dels sistemes de climatització de la instal·lació que estem analitzant.

 

Cal detallar a quins tractaments es sotmet l’aigua i a quina temperatura està aquesta, en tot el circuit. També cal descriure les característiques del funcionament de l’aigua i els seus diferents usos (dutxes, consum, neteja).

 

Com més exhaustiu sigui el diagrama de flux, més fàcilment s’elaborarà correctament un bon pla d’autocontrol amb una bona anàlisi dels punts crítics i perillosos.

 

Podeu confiar en MICRONELA per a l’elaboració dels vostres plans d’autocontrol.