RD487 del 21 de juny, diferències en el PPCL amb el RD anterior.

per micronela | | Normativa Legionel·la
Una de les principals diferències és que anteriorment les instal·lacions se separaven en tipus A i B, és a dir de major o menor probabilitat de proliferació de la legionel·la.…
Continuar llegint>>

Els PPCL en el nou Decret 487/2022 del 21.6. sobre Legionel·la.

per micronela | | Normativa Legionel·la
En el capítol III, art. 8 del nou RD487/2022 sobre Legionella, s'especifica com han de ser els PPCL. La persona titular de la instal·lació serà la responsable que la seva PPCL sigui el…
Continuar llegint>>

Novetats del RD487/2022 del 21 de juny.

per micronela | | Normativa Legionel·la
Amb el RD487/2022 s'introdueixen una sèrie de novetats que detallarem perquè canvien molt l'enfocament de qüestions importants en el tractament de la legionel·la. Una de les principals, és que desapareix…
Continuar llegint>>

Objectius de la nova norma RD487/2022, del 21 de juny per la prevenció i control de la legionel·losis.

per micronela | | Normativa Legionel·la
Com el decret anterior, el 865/2003, aquest nou Reial decret 487/2022, del 21 de juny, vigent a partir del 2 de gener del 2023, té per objecte la prevenció i…
Continuar llegint>>

Control i prevenció de la legionel·la. Què s’ha de fer en cas de brot?

per micronela | | Normativa Legionel·la
En el Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual “s'estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi” i específicament en el seu annex…
Continuar llegint>>

Disseny de les instal·lacions d’ ACS quan parlem de la Legionel·la.

per micronela | | Normativa Legionel·la
Existeixen tota una sèrie de consideracions a tenir en compte per a disminuir el risc de contaminació i proliferació del bacteri Legionel·la en les instal·lacions que es recullen en el…
Continuar llegint>>

Control de la Legionel·la a l’ACS, el nostre mètode amb el sistema Legiopack.

per micronela | | Normativa Legionel·la, Producte Legiopack
La presència de Legionel·la en els circuits de distribució de l'Aigua Calenta Sanitària, i els seus riscos associats són un problema important que determina que adoptem rigoroses mesures preventives en…
Continuar llegint>>

Legionel·la i formació del personal a càrrec de les instal·lacions.

per micronela | | Normativa Legionel·la
Segons els RD 865/2003 i d'acord amb l'Ordre SCO/317/2003, de 7 de Febrer pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·la, el personal que…
Continuar llegint>>

Consideracions sobre ACS i AFCH en el RD865/2003, de 4 de juliol, per a la prevenció i control de la legionel·losi.

per micronela | | Normativa Legionel·la
El Reial decret 865/2003 que està en fase de renovació, indica en el seu annex 3 tota una sèrie d'actuacions a realitzar amb referència a l'ACS (aigua calenta sanitària) i…
Continuar llegint>>

Manteniment de les instal·lacions de risc. Circuits d’aigua sanitària amb acumulació i circuit de retorn.

per micronela | | Normativa Legionel·la
Un correcte manteniment de totes les etapes de la instal·lació és imprescindible, per evitar el creixement i dispersió de la Legionel·la. Tenim dues normatives vigents a Catalunya, el D 352/2004…
Continuar llegint>>