Legionel·la i formació del personal a càrrec de les instal·lacions.

per micronela | | Normativa Legionel·la
Segons els RD 865/2003 i d'acord amb l'Ordre SCO/317/2003, de 7 de Febrer pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·la, el personal que…
Continuar llegint>>

Consideracions sobre ACS i AFCH en el RD865/2003, de 4 de juliol, per a la prevenció i control de la legionel·losi.

per micronela | | Normativa Legionel·la
El Reial decret 865/2003 que està en fase de renovació, indica en el seu annex 3 tota una sèrie d'actuacions a realitzar amb referència a l'ACS (aigua calenta sanitària) i…
Continuar llegint>>

Manteniment de les instal·lacions de risc. Circuits d’aigua sanitària amb acumulació i circuit de retorn.

per micronela | | Normativa Legionel·la
Un correcte manteniment de totes les etapes de la instal·lació és imprescindible, per evitar el creixement i dispersió de la Legionel·la. Tenim dues normatives vigents a Catalunya, el D 352/2004…
Continuar llegint>>

Segona fase de l’aplicació de la Norma UNE100030;2017.

per micronela | | Normativa Legionel·la
La nova versió de la norma UNE 100030;2017 és la vigent i completa el RD865/2003 del 4.7. Tot el que no contradigui el Reial decret és d'obligat compliment.    Després…
Continuar llegint>>

Els controls de les instal·lacions són necessaris per al compliment del RD865/2003.

per micronela | | Normativa Legionel·la, Pla d'autocontrol
Segons les dades del Centre Nacional d'Epidemiologia de l'Institut de salut Carlos III , en 2017 es van registrar a Espanya prop de 1500 casos de legionelosi. Ja només a…
Continuar llegint>>

Nova norma UNE 100030:2017. Requisits normatius respecte a la Legionel·la a Espanya.

per micronela | | Normativa Legionel·la
  A finals del mes de juny vàrem assistir a unes jornades tècniques, molt interessants, organitzades per Anecpla, Aqua España i Fedecai que tractaven sobre "Actualización Norma UnE 100030. Nuevo marco de Prevención y Control de Legionella".   Cada any, més d'un miler de persones…
Continuar llegint>>

Normativa vigent i legislació sobre “Legionel·la”: Reial Decret 865/2003, Norma UNE 100030-2005, i Guies del Ministeri de Sanitat i Consum.

per micronela | | Normativa Legionel·la
  Per facilitar les coses, és convenient tenir un llistat de la normativa actual aplicable a la prevenció i control de la legionelosi.   En aquesta entrada del nostre blog,…
Continuar llegint>>

Legislació relacionada amb la prevenció de la legionel·losi en l’àmbit Comunitari (CCAA)

per micronela | | Normativa Legionel·la
Ja hem comentat en altres entrades que el document legislatiu base, vigent i d'aplicació en tot el territori espanyol és el Reial decret 865/2003, del 4 de Julio.   No…
Continuar llegint>>

RD 865/2003, del 4 de juliol. Article, 13. “Mètodes de tractament de les instal·lacions”.

per micronela | | Normativa Legionel·la, Producte Legiopack, Producte Sanipack
  Ens interessa especialment l'article 13 del Real Decreto ja que fa esment: “ dels mètodes de tractament de les instal·lacions, entre ells els sistemes físics que no precisen d'autorització específica però…
Continuar llegint>>

Legionel·la, legionel·losi i instal·lacions de risc. RD865/2003 i D352/2004.

per micronela | | Normativa Legionel·la
Perquè apareguin problemàtiques amb la legionel·la i legionel·losis s'han de donar una sèrie de característiques comunes a les instal·lacions anomenades de risc, que són:   1. Utilitzen aigua per al…
Continuar llegint>>