Últimes consideracions sobre el RD 487/2022, del 21 de juny.

El Ministeri, no ha publicat encara el nou Reial decret que està preparant i que modifica el Reial decret 487/2022, del 21 de juny pel qual s’estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi, en el Butlletí oficial de l’Estat.

Des del 2 de gener del 2024 ha entrat en vigor tot l’articulat del RD487/2022, especialment pel que fa als plans de prevenció de la Legionel·la.

El ministeri ha informat que aquest nou Reial decret no veurà la llum possiblement fins a finals del primer trimestre del 2024.

Entretant, el Ministeri ha publicat una actualització del document denominat “Resposta a les qüestions més freqüents formulades en relació al Reial decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s’estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi” que us adjuntem.

Uns certs àmbits del Reial decret creen alguna incertesa com ja hem vingut comentant però de moment, l’última paraula en l’aplicació del RD 487/2022 la tindran les autoritats sanitàries i especialment els inspectors que depenen de les Comunitats Autònomes.