La formació del personal en l’RD 487 del 21 de juny 2022.

Els requeriments de la formació del personal de prevenció de la legionel·losi s’incrementen amb l’RD 487 i suposen la derogació de l’Ordre SCO317/2003, per la qual s’establia la necessitat de disposar d’un curs de 25 hores específics per a tots els treballadors que estiguessin implicats en els plans de control contra la Legionel·la en instal·lacions de risc, independentment de les seves tasques.

Els que disposin del “Curs de manteniment higiènic sanitari en instal·lacions de risc de Legionel·la de 25 hores. + el Curs de renovació 10horas” vigent el 2.1.23, se’ls renovarà automàticament 5 anys, fins a 1 de gener del 2028.

L’RD distingeix el personal per tipus de tasques i responsabilitats.

1. Personal que solament realitzen operacions menors de manteniment (mesurament de temperatura, control pH, control biocides).

Aquestes persones hauran de tenir la formació que s’haurà d’incloure dins del pla de formació de l’empresa titular de la instal·lació o de l’empresa de serveis, però l’RD no detalla el contingut, ni durada del curs. La persona titular és la responsable de garantir que el personal propi i extern comptin amb la formació requerida per a cadascuna de les seves activitats. Es pot recórrer a la Norma UNE 10030:2017 on en l’annex C hi ha una proposta de continguts mínims de formació aplicable al personal amb tasques menors.

2.Personal que realitza totes les operacions de manteniment ( neteges i desinfeccions, operacions de matenimient, ajustaments de dosatge) sigui propi o extern haurà de tenir la qualificació professional relativa al manteniment higiènic sanitari d’instal·lacions susceptibles de proliferació de legionel·la i altres organismes nocius i la seva disseminació per aerolisació (SEA492_2) recollida en l’RD 1223/2010 de l’1 d’Octubre. o un certificat de professionalitat que acrediti les unitats de competència corresponents a la formació establerta en aquesta qualificació corresponents de la Família professional seguretat i medi ambient de nivell 2 (SEAG0212 conformi RD624/2013 del 2 d’agost).

Com indicat anteriorment el certificat del curs homologat es prorrogarà 5 anys, però després el personal haurà de qualificar-se amb el curs de nivell 2.

3. Responsables Tècnics dels tècnics biocides. En principi no canvia res.

Segons l’article 5 del RD 830/2010 del 25 de juny, el responsable tècnic ha d’estar format i amb suficients coneixements sobre tractaments i instal·lacions per a dissenyar i executar un PPCL o un PSL.

Aquestes persones han de tenir:

– una qualificació professional en gestió de serveis per a li control d’organismes nocius (SEA251_3). Nivell 3. 

– Títol de Formació professional de grau superior específic en salut ambiental.

– catàleg de titulacions universitàries identificades per a exercir la responsabilitat tècnica dels serveis biocides .

Què es pot fer durant aquests 5 anys?

Hi ha diverses maneres d’obtenir la qualificació professional SEA492_2:

– via formació en centres autoritzats per a impartir aquest curs, es pot fer complet o per mòduls.

– via a través de convocatòries per a l’avaluació i acreditació dels professionals. Cal apuntar-se a les convocatòries de competència autonòmica i el que es convalida és l’experiència laboral.

Durant aquest període de 5 anys a partir de la publicació del Reial decret, s’autoritza les comunitats autònomes a realitzar noves edicions dels cursos de formació en Legionel·la recollits e l’Ordre SCO317/2003 derogada.