La legionel·la en l’aigua calenta sanitària. La importància d’un bon disseny de les instal·lacions d’aigua calenta sanitària.

per micronela | | Legionel·la
Pel que fa l'ACS (aigua calenta sanitària) hi ha consideracions en la instal·lació a tenir en compte. Els acumuladors han de ser verticals, s'han d'instal·lar en sèrie (mai en paral·lel)…
Continuar llegint>>

Com es transmet la legionel·la?

per micronela | | Legionel·la
La transmissió de la legionel·la a l'home necessita l'existència d'un reservori d'aquesta, un mecanisme pel qual pugui disseminar-se eficientment i un amfitrió susceptible a la infecció. No es transmet per via oral,…
Continuar llegint>>

Legionella en circuits d’ACS.

per micronela | | Legionel·la
És molt probable que si tenim una instal·lació d'ACS, hàgim tingut problemes amb positius en Legionel·la. És important tenir una instal·lació equilibrada per a evitar estancaments de l'aigua o punts…
Continuar llegint>>

Manteniment de les instal·lacions de risc. Circuits d’aigua sanitària amb acumulació i circuit de retorn.

per micronela | | General, Legionel·la, Normativa Legionel·la
Un correcte manteniment de totes les etapes de la instal·lació és imprescindible, per evitar el creixement i dispersió de la Legionel·la. Tenim dues normatives vigents a Catalunya, el D 352/2004…
Continuar llegint>>

Diferents àmbits d’exposició del bacteri Legionel·la.

per micronela | | General, Legionel·la
Depenent de l'àmbit d'exposició del bacteri Legionel·la, la legionelosi pot ser hospitalària o comunitària i també cal tenir en compte aquells que contreuen la malaltia associada a un viatge.  …
Continuar llegint>>

El risc de contreure la legionelosi, de què depèn?

per micronela | | General, Legionel·la
  El risc de contreure la Legionelosi dependrà del tipus i intensitat del bacteri a la qual estiguem exposats, així com en l'estat de salut de la persona afectada. Evidentment,…
Continuar llegint>>

Vigilància dels Punts de Control Crítics al Pla d’Autocontrol.

per micronela | | Legionel·la, Plan d'autocontrol
Per poder comprovar que un punt de control establert en el pla d'Autocontrol està dins dels límits crítics establerts, s'estableix un sistema de vigilància dels anomenats Punts de Control Crítics.…
Continuar llegint>>

Què és la Legionel·la?

per micronela | | General, Legionel·la
La Legionel·la és un bacteri que pot viure dins d'amebes en ambients naturals d'aigua.    Les espècies de Legionel·la són els agents causals de la malaltia dels legionaris en humans, la legionel·losi…
Continuar llegint>>

Que cal perquè la Legionel·la pugui infectar a les persones?

per micronela | | Legionel·la, Normativa Legionel·la
Per ser infectats per Legionel·la, a part que ha d'haver-hi un reservori d'aigua, aquest s'ha d'amplificar per mitjà de les xarxes de conducció artificial d'aquesta.   Ha d'arribar a nosaltres…
Continuar llegint>>

Pla d’Autocontrol. Definim els criteris de control del punts de control crítics de la instal·lació.

per micronela | | Legionel·la, Plan d'autocontrol
  Com ben sabeu, a Micronela estem especialitzats en l'elaboració dels Plans d'Autocontrol de les instal·lacions, entre altres dels serveis que oferim.   Per realitzar un bon Pla d'Autocontrol, és…
Continuar llegint>>