Casos de legionel·losi a Espanya. 2022.

El centre d’epidemiologia de l’Institut Carles III ha realitzat, com cada any, l’estudi on es realitza una anàlisi descriptiva de les dades de vigilància de la legionel·losi en 2022 i s’analitza també la informació disponible en la Xarxa Europea de Vigilància de la Legionel·la (ELDSnet) dels casos associats als viatges, donant així una visió exhaustiva de la malaltia a Espanya.

Cal comentar que per al control de la legionel·losi hi ha una estricta legislació vigent (RD487/2022 del 21 de juny) que regula obligacions i dona els passos a seguir per a la prevenció i control del bacteri Legionel·la en les instal·lacions. Cal recordar que la Legionel·la és una malaltia de declaració obligatòria (EDO) per mitjà de la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (RENAVE).

En l’estudi d’aquest any 2022 es pot tornar a comprovar que la legionel·losi és una malaltia amb tendència a l’alça, amb un 43,1% sobre els casos del 2021.

En total han hagut 1992 casos a Espanya l’any 2022, dels quals 1959 autòctons i 33 importats contrets en altres països.

Com sempre aquesta malaltia afecta més als homes que a les dones. 1360 casos en homes amb una edat mitjana de 65 anys i 592 casos en dones amb una edat mitjana de 70 anys.

En l’estudi conclouen que la letalitat augmenta amb l’edat. A nivell global la letalitat va ser del 6’2% (122 defuncions de 1959 casos autòctons). De les 122 defuncions, 76 van ser d’homes amb una edat mitjana de 80 anys i 46 dones amb una edat mitjana de 85.

S’ha comprovat que aquesta malaltia afecta doncs a més homes que a dones, a persones d’edat avançada i a persones amb factors de risc com el tabaquisme i la immunosupressió.

Ens comenten en l’informe que aquesta malaltia té una distribució clarament estacional. En 2022 els casos notificats van augmentar gradualment els primers mesos de l’any per a aconseguir un màxim al setembre per a després descendir en els 3 últims mesos de l’any.

Per comunitats autònomes les que tenen taxes més elevades de casos són:

Catalunya 469 casos

País Basc 143 casos

Aragó 101 casos

Navarra 40 casos

Cantàbria 31 casos.

Espanya és entre els paises de la UE, el que té la incidència més alta de casos (major control, temperatures elevades, població més envellida..varis poden ser els motius).

La notificació en 2022 de casos es va incrementar després del descens en 2020 (Covid19) durant la dràstica limitació de moviments i viatges de la població i de la limitació en el manteniment de la vigilància deguda en les instal·lacions. Aquest augment a l’alça de les notificacions s’emmarca en els augments anteriors i constants d’aquestes, anteriors a la pandèmia.

S’assenyalen uns possibles motius respecte aquesta tendència a l’alça, entre elles:

  • un major diagnòstic i identificació del bacteri (especial control en fonts d’infecció que usen aigua a pressió i especial atenció en els diagnòstics en centres sociosanitaris).
  • millora en l’emplenament de la informació sobre l’evolució dels casos.

Per a protegir la nostra salut és de vital importància la prevenció i el control constants en les instal·lacions de distribució de l’ACS. A MICRONELA us acompanyem i assessorem en tot el referent als tractaments i equips per a la prevenció i control de la Legionel·la en les vostres instal·lacions.

Visiteu la nostra Web.