Sobre la Norma UNE 100030:2023.

Continuem a l’espera que es publiqui el nou Reial decret que s’està preparant i que modifica el Reial decret 487/2022, del 21 de juny pel qual s’estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi, en el Butlletí oficial de l’Estat. 

Ja sabeu que el 2 de gener del 2024 ha entrat en vigor tot l’articulat del RD487/2022, especialment pel que fa als plans de prevenció de la Legionel·la.

El ministeri va informar que aquest nou Reial decret no veuria la llum possiblement fins a finals del primer trimestre del 2024; ara fins segon trimestre pero sense acabar de confirmar.

Sí que entretant es va editar a l’octubre 23, la nova Norma UNE 100030:2023, una bona eina, útil per a totes les enginyeries, instal·ladores, consultors i empreses de tractaments d’aigua, laboratoris…etc del sector que complementa tècnicament al RD487/2022, especialment en l’apartat del PSL i de l’avaluació de riscos.

Ja en el seu moment la norma UNE del 2017, va tenir la importància d’accelerar i tenir presència en el contingut i redactat del RD 487/2022, però era necessari actualitzar-la amb incorporacions que complementessin aspectes no desenvolupats en la nova legislació. Realitzada amb un ampli consens tècnic de tots els experts que han intervingut en la seva elaboració (SESA, ATECYR, i sanitat de diverses CCAA).

Sabent que sempre s’ha d’aplicar la legislació vigent, la nova Norma contempla tots els àmbits de la Prevenció i Control de la Legionel·la i serà una referència per a consultes i aspectes no prou desenvolupats en la legislació actual.

Les importants novetats que presenta la norma són:

1. les d’incorporar un full de càlcul molt elaborat per a tenir la base de l’Avaluació del Risc de totes les instal·lacions de risc.

2.Igualment comentar que s’ha desenvolupat un annex normatiu de desenvolupament d’un PSL amb una proposta mínima d’anàlisis periòdiques de Legionel·la spp.

3.En els PPCL, s’han realitzat ajustaments perquè la norma no tingui contradiccions amb l’RD 487/2022.

4. S’estableixen protocols estàndard de referència d’actuació en desinfeccions preventives i correctives amb l’hipoclorit sòdic ja que és el biocida més eficient utilitzat actualment.

5.S’ha incorporat un annex normatiu que defineix les competències, formació mínima, complementària i experiència dels professionals responsables tècnics per al PPCL i el PSL.

6.Igualment i en la línia de formació del paràgraf  anterior, s’ha afegit un annex estandarditzant un contingut i durada de cursos obligatoris per als diferents operadors d’ “Operacions Menors”, annex que pot servir de referència per a assegurar una formació i qualitat per a tot aquest tipus de personal.

On es pot trobar la norma?

https://tienda.aenor.com/norma-une-100030-2023-n0071898