Prevenció i manteniment en instal·lacions que suposen un risc en Legionel·la.

per micronela | | Legionel·la
Un adequat manteniment de les nostres instal·lacions és vital per a la prevenció del risc de Legionel·la. Com a responsables de les instal·lacions hem de reforçar totes les mesures de…
Continuar llegint>>

Tècniques de detecció de Legionella.

per micronela | | Legionel·la
Es interessant de saber que seguint el marc legal que tenim en aquests moments RD865/2003, la tècnica per detecció de la Legionel·la ha de ser per cultiu. El D352/2004 a Catalunya, en…
Continuar llegint>>

Diferents àmbits d’exposició del bacteri Legionel·la.

per micronela | | Legionel·la
Depenent de l'àmbit d'exposició del bacteri Legionel·la, la legionelosi pot ser hospitalària o comunitària i també cal tenir en compte aquells que contreuen la malaltia associada a un viatge.  …
Continuar llegint>>

El risc de contreure la legionelosi, de què depèn?

per micronela | | Legionel·la
  El risc de contreure la Legionelosi dependrà del tipus i intensitat del bacteri a la qual estiguem exposats, així com en l'estat de salut de la persona afectada. Evidentment,…
Continuar llegint>>

Què és la Legionel·la?

per micronela | | Legionel·la
La Legionel·la és un bacteri que pot viure dins d'amebes en ambients naturals d'aigua.    Les espècies de Legionel·la són els agents causals de la malaltia dels legionaris en humans, la legionel·losi…
Continuar llegint>>

Que cal perquè la Legionel·la pugui infectar a les persones?

per micronela | | Legionel·la
Per ser infectats per Legionel·la, a part que ha d'haver-hi un reservori d'aigua, aquest s'ha d'amplificar per mitjà de les xarxes de conducció artificial d'aquesta.   Ha d'arribar a nosaltres…
Continuar llegint>>

Algunes qüestions interessants sobre legionel·losi.

per micronela | | Legionel·la
Brots de legionel·losi hi ha cada any. Són causa de malaltia i de vegades fins i tot de morts en persones amb certes patologies o amb el sistema immune deprimit,…
Continuar llegint>>

La legionel·losi, és controlable?

per micronela | | Legionel·la
Com hem comentat en altres posts, la Legionel·la és un bacteri en forma de bacil que pertany a la família Legionellaceae. Legionel·la pneumophila, és l'espècie responsable de més del 90%…
Continuar llegint>>

Parlant de legionel·la. Diagnòstic microbiològic en pacients.

per micronela | | Legionel·la
La legionel·losi es contreu normalment a través de les vies respiratòries per la inhalació d'aerosols o l'aspiració d'aigua que contingui el bacteri Legionel·la (microaspiracions, sobretot en les formes nosocomials).  …
Continuar llegint>>

Quants brots de legionel·losi han estat notificats entre els anys 1999 i 2011?.

per micronela | | Legionel·la
El Centre Nacional d’Epideomiologia, depenent de l'Institut de Salut Carlos III, realitza uns informes regularment, sobre les dades que es van recopilant dels brots de legionel·losi aportats per les diferents…
Continuar llegint>>