Pla d’autocontrol. Un altre punt important, la identificació dels perills.

Dèiem fa un temps quan definíem “perill” que és la condició que es pot donar en una instal·lació i que provoca que l’aigua que circula per ella no sigui segura per a l’usuari pel que fa a la seva capacitat de transmetre la legionel·la.

 

Hi ha tres qüestions primordials a analitzar per identificar els perills d’una instal·lació:

 

1. Entrada de legionel·la en el circuit d’aigua.
2. Colonització i multiplicació del bacteri fins a quantitats perilloses per a l’ésser humà.
3. Dispersió del bacteri en forma d’aerosol.

 

Cal valorar doncs en la instal·lació si hi ha probabilitat que això ocorri.

 

És per això que en les diferents etapes del diagrama de flux que haurem elaborat, analitzarem els elements, factors o situacions que poden afavorir l’aparició d’aquests perills.

 

Per exemple:

– Veure el manteniment i antiguitat dels equips de la instal·lació que poden afavorir el creixement del bacteri.
Llocs on es troben situats els equips. La seva ubicació incorrecta pot afavorir l’exposició de determinada població al bacteri.

Incorrectes pràctiques del personal de manteniment, poden afavorir la contaminació o multiplicació de la Legionel·la a la xarxa.

El no escalfament de l’aigua pot afavorir la multiplicació del bacteri, amb la qual cosa han de verificar-se tots els processos.

L’ús incorrecte dels productes utilitzats de dubtosa eficàcia contra la Legionel·la pot també fer que aquesta proliferi en el circuit.

 

A partir d’una anàlisi exhaustiva s’establiran totes les mesures preventives necessàries per a la reducció o eliminació dels perills identificats.

 

A Micronela t’assessorem. T’elaborem el pla d’autocontrol de la teva instal·lació. Pots estar tranquil.