Vigilància dels Punts de Control Crítics al Pla d’Autocontrol.

Per poder comprovar que un punt de control establert en el pla d’Autocontrol està dins dels límits crítics establerts, s’estableix un sistema de vigilància dels anomenats Punts de Control Crítics.

 

Com detectem a temps qualsevol desviació? Doncs realitzant proves o observacions que ens permetin conèixer a cada moment possibles desviacions en aquests punts. Cal fer sempre referencia als límits crítics, sent aquests, els valors que s’han de vigilar. Hem d’assegurar-nos que el procés sencer es manté sota control i que no existeix risc per a la població d’una exposició a la Legionel·la.

 

El sistema de vigilància definirà diverses qüestions:

1.Què es vigilarà? Per exemple, la temperatura de l’aigua de l’acumulador, el nivell de desinfectant residual en els direntes punts de la xarxa, el grau de brutícia d’aixetes i dutxes…

2.Qui vigilarà? En els plans d’Autocontrol, queda definida la responsabilitat de cada persona.

3. Com es vigilarà? Es defineixen procediments i mètodes en els plans d’Autocontrol de manera que el personal sap exactament que realitzar de forma correcta, homogènia i sistemàtica.

4. Quan? En el pla d’Autocontrol queden detallats els moments i freqüència en què han de realitzar-se les accions de vigilància.

5. On? S’indicaran els punts específics de la instal·lació, en el pla d’Autocontrol.

 

Si necessiteu  d’un Pla d’Autocontrol en la vostra instal·lació, contacteu-nos, a Micronela, us ajudarem amb aquesta qüestió.