La producció de calefacció i ACS lliure de legionel·la. L’equip autònom, Sanipack.

La revista digital del sector hospitalari i sociosanitari de gran tiratge i milers d’usuaris, Hospitecnia, ens publica avui la notícia concernent al llançament de l’equip autònom per a la producció de calefacció i ACS sense legionel·la, dissenyat en estreta col·laboració amb la companyia Aldingas.

 

Es tracta d’un equip autònom, anomenat SANIPACK, que integra la generació de calor, el servei de calefacció i la producció d’ACS antilegionela mitjançant el sistema de pasteurització LEGIOPACK.

 

Aquest equip autònom és una solució que compleix amb tots els requeriments i exigències del RITE i el RD865/2003 del 4 de juliol.

 

Les bones sinergías entre MICRONELA i ALDINGAS han donat el seu fruit de manera que l’usuari final hi surt guanyant en poder instal·lar uns equips pensats per a ell, per cobrir les seves necessitats i aportant solucions que facilitaran el funcionament dels seus equipaments a uns preus molt interessants.

 

Tant per a nous projectes com per a reformes o renovacions de velles instal·lacions hoteleres, sanitàries o esportives podem assessorar i proposar l’equip compacte personalitzat més adequat, aportant una solució integral, eficient energèticament parlant i innovadora per a l’eliminació de la legionel·la en les instal·lacions d’aigua sanitària.

 

http://www.hospitecnia.com/Edificacion-___EDIFICACION_HIGIENE.xsql