Perquè és necessari elaborar un pla d’autocontrol en instal·lacions de risc de propagació de la Legionel·la?

En entorns carregats d’aerosols que poden estar contaminats amb Legionel·la és necessari i possible definir els perills potencials i elaborar un pla d’autocontrol que s’adeqüí a les característiques particulars de cada instal·lació.

 

És millor tractar cada instal·lació com a “única”, no copiant, ni utilitzant plans d’altres instal·lacions o equips, per molt similars que semblin les instal·lacions. Cadascuna d’aquestes ha de ser analitzada independentment i tenint en compte els equips, i les seves pròpies característiques.

 

Un pla d’autocontrol permet i obliga a tots els diferents nivells de l’empresa a treballar de forma conjunta per poder demostrar amb efecte retroactiu en cas que sorgeixi un problema que s’han dut a terme totes les mesures per evitar-ho. Un pla d’autocontrol doncs no és un document que s’empleni de tant en tant i després s’arxivi, sinó que és un document que ha d’estar sempre a mà.

 

Cal ser sistemàtics en l’elaboració del pla d’autocontrol, i ha de ser de fàcil ús i senzill de comprendre. Tot ha d’estar documentat de forma escrita i que un pla d’autocontrol funcioni i serveixi,requereix el compromís de tots els implicats en el mateix. Parlem doncs que des de gerència de l’empresa, institució, centre esportiu…etc, fins al personal que ha d’executar-ho en la pràctica han de tenir clar que el pla d’autocontrol si no se segueix i emplena adequadament és només paper.

 

No hem d’oblidar que el titular de la instal·lació és el responsable d’evitar l’exposició de la població a la Legionel·la i un pla d’autocontrol ben realitzat i emplenat, és una defensa de l’establiment, davant de qualsevol problemàtica que pugui sorgir.

 

Micronela està al vostre servei per a l’elaboració de plans d’autocontrol adequats a cadascuna de les vostres instal·lacions.