Prevenció de la legionel·losi per mitjà de la pasteurització en continu de l’ ACS.

L’article 6 del Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, fa referència a les “Mesures preventives: principis generals”. Es basa en dos principis fonamentals, sent el segon d’ells “evitar les condicions que afavoreixen la supervivència i multiplicació, mitjançant el control de la temperatura de l’aigua i la desinfecció contínua de la mateixa”.

 

Amb el nostre equip Legiopack aconseguim controlar la temperatura i a més la desinfecció de l’aigua.  La principal característica que aporta aquest sistema, és la producció d’aigua calenta sanitària pasteuritzada a 70ºC durant dos minuts, per a l’eliminació de la Legionel·la. Es pasteuritza constantment tota l’aigua d’entrada, freda o preescalfada, de manera que s’impedeix una possible contaminació per aquest mitjà del bacteri a la nostra xarxa interna de distribució.

 

A la vegada i com a principal funció preventiva, tota l´aigua de retorn provinent de la xarxa interna de la instal·lació, es sotmet també a l’esmentada pasteurització. Per tant, davant de instal·lacions prèviament contaminades, es procedeix a eliminar totes aquelles poblacions bacterianes presents en el nostre cabal recirculant evitant una possible concentració perillosa de les mateixes. Per a aquesta fi, és molt important eliminar tots els trams morts on no circuli correctament l’aigua.

 

En tractar-se d’un tractament tèrmic, sense additius químics, el sistema Legiopack no altera les propietats físico-químiques de l’aigua.