Pla d’Autocontrol. Definim els criteris de control del punts de control crítics de la instal·lació.

 

Com ben sabeu, a Micronela estem especialitzats en l’elaboració dels Plans d’Autocontrol de les instal·lacions, entre altres dels serveis que oferim.

 

Per realitzar un bon Pla d’Autocontrol, és molt important definir quins seran els criteris de control dels PCC (punts de control crítics). Aquests són aquells que ens permetran establir la frontera entre un aigua capaç de transmetre legionel·la i que per tant és perillosa per a la nostra salut i un aigua sense cap tipus de risc.

 

Els paràmetres que tractem han de ser o estar associats a factors mesurables i observables i que puguem controlar fàcilment. D’aquesta manera podrem adoptar molt ràpidament les mesures correctores que facin falta en la instal·lació.

 

De quins paràmetres de control estem parlant? Quins són els seus valors crítics límit en els circuits d’ACS?

 

L’aigua calenta ha d’emmagatzemar-se almenys a 60ºC.

La temperatura de l’aigua freda ha de ser inferior a 20ºC.

En el punt més allunyat de la xarxa, la temperatura no ha de ser inferior a 50ºC.

La velocitat de l’aigua en el circuit d’aigua calenta sanitària ha de ser de 0’5m/s.

El nivell de clor lliure residual en l’aigua de les banyeres de hidromasaje ha de ser de 3 ppm.

El dipòsit acumulador ha d’estar net.

 
Si teniu una instal·lació on implementar un pla d’autocontrol, contacteu-nos sense cap compromís. Us assessorarem amb molt gust.