L’Hospital General Sant Joan de Déu de Sevilla confia en els equips Legiopack per a les seves instal·lacions.

L’hospital general bàsic Sant Joan de Déu de Sevilla ha instal·lat en les seves dependències 2 Legiopack LG11 solar mantenint la seva confiança en els equips de Micronela per al tractament, control i eliminació de la legionel·la en l’aigua sanitària del seu hospital.

Es tracta d’ un hospital mèdic-quirúrgic amb diferents tipus de serveis (medicina interna, cures pal·liatives, cirurgies vàries, urologia, ginecologia…etc), amb serveis diagnòstics (radiologia, laboratoris, ecologies…), així com consultes externes.

Els equips LG11 solar són equips amb un sistema de tractament de l’aigua sanitària per pasteurització en continu i una producció semi-instantània de l’aigua calenta sanitària.

Amb una potència mínima requerida de 313 kW en el primari i un dipòsit de pasteurització de 320lts, produeix un cabal d’aigua calenta sanitària lliure de legionel·la a 40 °C de 10,77m3/h. La temperatura de pasteurització és de 70 °C i el temps de pasteurització de 120 segons. L’aigua s’envia a distribució a 55/60 °C.

Esperem continuar aportant solucions específiques per a cada instal·lació de l’Ordre Hospitalari Sant Joan de Déu on sigui necessari.