Instal·lació de 1 Legiopack a l’Hosp.Clínic Univ. Valladolid.

L’Hospital Clínic Universitari de Valladolid ha confiat de nou en la tecnologia de Micronela per al tractament, control i eliminació de la legionel·la en les seves instal·lacions. Ja tenien dos equips instal·lats a l’edifici nou i ara n’instal·len un altre.

Instal·lacions que van començar a desenvolupar la seva activitat en 1889. Més endavant per a afrontar les noves necessitats assistencials i potenciar les labors de docència en recerca, es va finançar un nou edifici que es va finalitzar el 1976 i que va començar a funcionar a la fi del 77. En 1985 s’integra a la xarxa sanitària de la SS i en el 2002 va ser transferit, juntament amb la resta de serveis assistencials de l’Insalud, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó integrant-se en la seva xarxa sanitària i formant part del SACYL. Avui dia hi ha a l’hospital la majoria de les especialitats reconegudes a Espanya i l’hospital és una organització amb un paper principal en l’estructura sanitària de Castella i Lleó.

Donem servei a l’hospital amb un equip Legiopack LG14 solar que precisa en primari una potència de 390 kW i té un dipòsit de pasteurització de 400 litres. El cabal que produeix el Legiopack d’aigua calenta sanitària lliure de legionel·la a 40 °C és de 13,42 m3/ h.

Interior equip Legiopack