En marxa la base Legiopack instal·lada al nou Centre de Salut, serveis d’urgències i CMA de Granollers.

L’Hospital General de Granollers ha realitzat una ampliació de 9000 m2 en un edifici de construcció modular que anirà entrant en servei de manera gradual al llarg del 2021.

Es tracta del Nou Centre de Salut, Serveis d’Urgències i CMA de Granollers, gestionat per la Fundació Hospital Asil de Granollers i que disposarà de les següents unitats:

– unitat d’urgències ambulatòries

– unitat de serveis d’atenció a la salut sexual i reproductiva

– unitat d’atenció quirúrgica ambulatòria

– unitat de consultes externes i per últim

– un servei de suport a l’activitat assistencial

En un primer moment, atendrà les necessitats de la pandèmia COVID-19, però després cobrirà els dèficits històrics en atenció primària a Granollers; posant en marxa primer de tot el nou centre d’urgències d’atenció primària (CUAP).

Per atendre el tractament, control, i prevenció de la legionel·la dels circuits d’aigua calenta sanitària, s’ha instal·lat a l’edifici una base Legiopack LG03.

Construït sobre una base, ja que va instal·lat a l’interior d’una sala de calderes, l’equip Legiopack és un sistema de pasteurització en continu i producció semi-instantània d’aigua calenta sanitària. Es fa un tractament tèrmic de l’aigua, sense additius químics que a més no altera les propietats fisicoquímiques de l’aigua.

Requereix una potència mínima en primari de 85 kW, disposa d’un volum d’unitat de pasteurització de 100 litres i produeix un cabal d’ACS a 40 °C de 4,90 m³/h.

Treballa a una temperatura de pasteurització de 70 °C i de distribució de 55/60 °C. El temps de pasteurització és de 120 segons.

A Micronela busquem la solució adequada per cada instal·lació i fem un estudi detallat del projecte amb l’enginyeria per tal d’aportar en cada cas la solució òptima.

Instal·lació base Legiopack LG03 Nou Centre Salut Granollers
Base Legiopack LG03 de Micronela.