Un nou equip Legiopack pel tractament i la eliminació de la Legionel·la a l’Hospital del Mar (Barcelona).Al maig de l’any 2017 vàrem posar en marxa el primer equip Legiopack instal·lat en l’Edifici B de l’Hospital del Mar i es troba a ple funcionament des d’aleshores.

Aquesta setmana passada i molt satisfetes per tornar a tenir la confiança dels tècnics de l’hospital, vàrem posar en marxa un segon equip, Base Legiopack LG05 que dóna servei a l’edifici 2 (vestuaris) i que ja està funcionant a ple rendiment.

S’han acabat ja,pel que fa al tractament i control de la Legionel·la, les obres d’aquesta segona fase de millores de l’Hospital del Mar, ubicat al passeig de la Barceloneta.

Les característiques principals d’aquest sistema són la pasteurització en continu de l’aigua i la producció semi-instantània de l’aigua calenta sanitària.  Com el tractament tèrmic no requereix d’additius químics, no  s’alteran les propietats fisicoquímiques de l’aigua i es preserven les instal·lacions.

Si bé el primer equip es va fabricar amb carcassa exterior, aquest segon i a causa de les limitacions d’ espai de la sala de producció d’ACS s’ha servit sobre una base. Els requeriments necessaris per al seu òptim funcionament són els mateixos.

Parlem de:

Temperatura d’aigua d’entrada preescalfada entre 45 i 50 °C
Pressió d’aigua màxima de 6 bars. (circuit ACS i aigua freda de la xarxa).
Duresa de l’aigua de xarxa < de 15 °F
Temperatura de primari entre 75 i 55 °C
Cabdal de primari de 9,00 m3/h.

En aquest cas i com estem parlant d’una base LG05, la potencia mínima requerida en primari és de 147 kW.

És un equip que no requereix acumulació, estalviem en espai i evitem el creixement de bacteris a l’interior dels acumuladors. No tenim operacions de manteniment en els acumuladors, estalviem doncs, en feines de manteniment.

Com només estem escalfant l’aigua que necessitem, estem estalviant també en energia i aigua.

Els equips LEGIOPACK compleixen amb les exigències del RD865/2003 del 4 de juliol, art. “Mètodes de tractament de les instal·lacions”.

D’eficàcia contrastada, l’Hospital del Mar no ha dubtat en tornar a instal·lar un equip que respon a les seves altes exigències. Quina millor experiència que compartir amb tots vosaltres?

Entreu a la web i coneixeu el nostre equip Legiopack.

Equips Legiopack standard i base, model LG05, instal·lats a la sala de producció ACS de l’Hospital del Mar