Temperatura de l’aigua i els seus efectes en el creixement de la legionel·la.

Hi ha una relació directa entre la temperatura mitjana de l’aigua de les instal.lacions i el seu efecte en el creixement de la Legionel·la:

 

1. Entre 10 i 20ºC, la legionel·la es troba en estat latent.  Ens trobem amb aquestes temperatures a la xarxa d’aigua freda, humidificadors i condensadors evaporatius.

 

2. Entre 20 i 45ºC, la legionel·la es troba en estat de multiplicació.  Les instal·lacions on podem trobar aquestes temperatures son els spas, jacuzis, les torres de refrigeración, les dutxes.

 

3. Entre 50 i 65ºC la legionel·la no es multiplica.  Trobem aquestes temperatures en totes les instal·lacions d’aigua sanitària.

 

4. Entre 70 i 100ºC la legionel·la s’elimina progressivament.  Ens trobem aquestes temperatures en aigua de sistemes de calefacció i en els humidificadors de vapor.

 

El sistema físic de producción i tractament en continu de l’aigua calenta que MICRONELA comercializa, anomenat LEGIOPACK elimina el bacteria de la legionel·la per l’escalfament de l’aigua a 70ºC i mantenint la temperatura durant 2 minuts.

 

És una de les opciones de tractament i control de la legionel·la del mercat, l’única que pasteuritza l’aigua fins a la temperatura d’eliminació definitiva de la legionel·la.