Nous protocols per a la prevenció i control de la legionel·losi a Catalunya?. Modificacions del D352/2004.

La normativa vigent a Catalunya per la qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi és el Decret 352/2004, de 27 de juliol.

L’any passat a Catalunya, hi varen haver uns 20 brots de legionel·losi amb més de 100 persones afectades. Especialment virulent va ser el brot de Sabadell i Ripollet on van morir 10 persones i més de 48 varen resultar afectades entre setembre i octubre.

Arran d’aquest brot es varen intensificar les inspeccions de l’Agencia de Salut Pública catalana que ha pogut determinar que no s’està complint adequadament amb el programa de manteniment que especifica la normativa.

Sembla que hi ha errors en l’adequació dels programes, en el manteniment dels registres de les activitats de control, en les operacions de neteja i desinfecció, i mancances en l’adopció de mesures preventives d’obligat compliment…etc

És per això que fa uns dies han anunciat que estan treballant per modificar el protocol contra la legionel·losi en veure que hi ha una certa laxitud en el compliment dels programes i alguns dels aspectes regulats seran modificats i ampliats.

També han anunciat que aquest any per evitar nous brots faran més inspeccions de les instal·lacions susceptibles de risc, industries, centres hospitalaris, residències, balnearis, poliesportius.. amb la qual cosa és importantíssim estar informats i al dia dels procediments i periodicitats de les accions de manteniment exigibles per la llei.

Des de MICRONELA, amb un tracte professional però molt proper, ens oferim a assessorar-los de les accions a realitzar per seguir un pla de manteniment i establir els protocols necessaris per a prevenir i controlar la legionel·la a les seves instal·lacions, en base a les normatives vigents.